CONCEPT MAP FRAMING- JENOTAN.pdf - PANITIKAN NG REHIYON...

This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

PANITIKAN NG REHIYON CSSH-ABFIL Republic of the Philippines Fatima, General Santos City KOLEHIYO NG AGHAM PANLIPUNAN AT HUMANIDADES DEPARTAMENTO NG FILIPINO Unang Semestre - Akademikong Taon 2020-2021 PANGALAN: Arianne U. Jenotan SEKSYON: F12.1 PAMAGAT NG GAWAIN: Concept Map Framing PETSA: 11-20-20
PANITIKAN NG REHIYON CSSH-ABFIL Diskusyon ng Konseptwal na Balangkas sa Panitikan Ang Panitikan ayon kay Panganiban et al., mula kay Hon. Azarias sa aklat nitong “Pilosopia ng Literatura,” ay ang pagpapahayag ng mga damdamin ng tao hinggil sa mga bagay - bagay sa daigdig, sa pamumuhay, sa lipunan at pamahalaan, at sa kaugnayan ng kaluluwa sa Bathalang lumikha. Sa madaling salita, lahat ng mga naisatitik at naipapahayag ay tinatawag na panitikan sapagkat, dito nila nailalabas ang kanilang totoong damdamin na nanggaling sa kanilang kaibuturan ng kanilang puso. Isa pa, magkaugnay ang tao sa panitikan dahil kung wala ang tao, walang panitikan na umiiral magpahanggang ngayon. Karagdagan, ang kahalagahan ng Panitikan ay katulad ng isang walang katapusang daloy ng tubig sa batisan. Magwawakas lamang ito kung ang mga nakalimbag na titik ay mawawala sa daigdig at kung ang mga tao ay mawawalan na ng kakayahan sa pagpapahayag ng kaisipan, damdamin, at karanasan (Sauco et al., 2004). Bawat panitikan sa isang bansa ay mayroong kasaysayang pinagmulan, gaya na lamang sa Pilipinas na mayroong Iba’t ibang yugto o panahon ng mga panitikang Filipino na naging dahilan sa pag-unlad ng panitikan sa bansa at tumulong sa paghubog ng mga mahuhusay na makatang kilala sa bawat panahon at bawat rehiyon ng Pilipinas. Ang unang yugto ay ang Panahon ng mga Katutubo, na sinundan ng Panahon ng Kastila, Panahon ng Himagsikan, Panahon ng Amerikano, Panahon ng Hapon, Panahon ng Isinauling Kalayaan, Panahon ng Aktibismo, Panahon ng Bagong Lipunan, Panahon ng Ikatlong Republika, at panghuli, ang Panitikan sa Kasalukuyan na kung saan laganap na ang paggamit iba’t ibang teknolohiya at pagtutok sa mga sosyal medya. Kapag paksang panitikan, may kaakibat na itong paraan kung paano naipalaganap ang mga akda sa bawat panahon na nagresulta sa pagkakaroon ng maunlad na literatura, ito ay sa paraang pasulat at pasalita. Halimbawa na lamang sa Panahon ng Katutubo, sinasabing may umiiral na na panitikang likha ng mga sinaunang Pilipino na nanirahan sa mga pulo ng bansang Pilipinas, batay sa aklat ni Panganiban et al. (1995), na Panitikan ng Pilipinas (bagong edisyon) , karaniwang palipat-dila at nagtataglay ng impluwensiya ng kaisipang Malayo-Indonesyo ang panitikan ng Pilipinas at ng mga Malayo-Polinesyo na nagdebelop ng sistema sa pagsulat na tinatawag na Baybayin, kung kaya’t natuto ang mga ninuno natin na magbasa at magsulat sa mga kawayan, dahon, at bato gamit ang mga matutulis na bagay. Ngunit, ang mga kayamanang ito ay nawala at nasira dahil sa pagdating ng mga Kastila sa bansa, sinunog nila ang mga sulating ginawa ng mga sinaunsang pilipino pe'ro kahit ganoon ang nangyari ay napagtagumpayan pa rin ng mga ninuno natin na ipalaganap ang mga panitikang ito sa paraan ng pasalita o pagsasalin-dila

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture