Nadine Gordimer pahayag.docx - Sadyang nakakahumaling ang...

This preview shows page 1 out of 1 page.

Sadyang nakakahumaling ang isang akda kung mayroon itong mga genre o katergorya na pumupukaw sa diwa ng mambabasa. Mga akdang pampanitikan na siyang nagbibigay linaw at nagpipinta ng iba’t ibang kulay sa mundong tila wala nang buhay. Mga akdang makukuhanan ng aral na ikabubusog ng mga gutom na isipan. Sa aking pagkakaunawa sa pahayag ni Nadine Gordimer na “Nonfiction reveals the lies, but only metaphor can reveal the truth.” ay sinasabing ang di-piksyon ay isang uri ng panitikan na kung saan ipinapakita ng isang manunulat ang mga tunay o makatotohanang pangyayari sa ating kapaligiran, maaaring karanasan niya o obserbasyon sa mga bagay-bagay na nakapalibot sa kanya at ang pagsisiwalat ng kasinungalingang pilit tinatakpan ng kung sinuman sa mga tao. Kagaya na lamang sa mga awtentikong balita na magtatawid sa mga maling impormasyong kumakalat sa ating lipunan. Atsaka, isa sa mga taglay ng di-piksyon ay ang matulungan ang mga mambabasa kung paano kumilatis ng akdang hindi tapat at mailantad ang

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture