Week 1 Karunungan ng Buhayx - KARUNUNGAN NG BUHAY Inihanda ni Bb Alondra F Angeles A N O AT S I N O A N G I T I N U T U R I N G M O N G K AYA M A N

Week 1 Karunungan ng Buhayx - KARUNUNGAN NG BUHAY...

This preview shows page 1 - 5 out of 10 pages.

KARUNUNGAN NG BUHAY Inihanda ni Bb. Alondra F. Angeles
A N O A T S I N O A N G I T I N U T U R I N G M O N G K A Y A M A N A N S A B U H A Y ? I S U L A T A N G I Y O N G K A S A G U T A N S A I L A L I M N G D I Y A M A N T E . S A N A K A L A A N G M G A L I N Y A A Y I S U L A T A N G D A H I L A N K U N G B A K I T M O I T O I T I N U T U R I N G N A M G A K A Y A M A N A N .
PANITIKAN Itinuturing na kayamanan ng ating lahi dahil bahagi ng ating kalinangan at kasaysayan. Sinasabing ang panitkan at ang kasaysayan ay matalik na magkaugnayan. Sa pag-aaral ng kasaysayan ng isang lahi, lagging bahagi nito ang damdamin, saloobin, paniniwala, kultura, at tradisyon ng bansang kalimitan ay masasalamin sa taglay nitong panitikan. Nararapat lamang na pagyamanin at ipagmalaki ang mga ito sapagkat ang mga ito’y yaman ng ating bayan. Mahalagang maunawaan din ng kabataan na sa pag-aaral ng panitikan ay maaaring mahubog ang kanilang damdamin at kaisipang makabayan.
LI M A N G D A H I LA N KU N G B A K IT

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture