Opgave uge 36 Arla Food.pdf - Tina Larsen Opgave om Arla...

This preview shows page 1 - 3 out of 10 pages.

Tina Larsen Opgave om Arla Food Uge 36 1. Udarbejd en intern analyse af Arla Foods. 1. a. Beskrivelse af konkurrencedygtighed. - Alle virksomheder uden undtagelse befinder sig konstant i en konkurrencesituation, og for alle virksomheder gælder det om, at klare sig godt på markedet. Til det formå er det en fordel med en beskrivelse af virksomhedens konkurrencedygtighed, herunder kernekompetencer, konkurrencemæssige fordele og kritiske succesfaktorer. En beskrivelse af Arla Foods konkurrencedygtighed kunne efter min mening se således ud: Arla Foods kernekompetencer: Kvaliteten af deres produkter er altid i top. Arla Food kontrollerer mælken hele vejen fra koen, dvs. om koen er sund og rask, og til mælken står på forbrugerens bord. Arla Food sikrer, at fødevaresikkerheden konstant er i top. Arla Food har et bredt sortiment lige fra mælk til yoghurt og ost. Sortimentet indeholder også allergivenlige produkter, hvilket er vigtigt i et samfund, hvor mange fx har laktoseintolerance. I en verden, hvor mange går op i bæredygtighed, har Arla Food en kernekompetence i form af at Arla Food er fortalere for bæredygtighed. Som et af verdens største mejeriselskaber er de med til at reducere CO 2 udledningen, og er med til at udvikle klimavenlig emballage. Arla Food er desuden fortalere for dyrevelfærd. Arla Food har en hurtig leveringsservice, og der gå maksimalt 24 timer fra mælken er malket til den er at finde på forbrugerens bord. Arla Food forstå at brande og markedsføre sig selv, bl.a. ved hjælp af reklamer i TV, på busser osv. Her kommer deres mening om bæredygtighed, herunder klimaet og dyrevelfærd til syne. Konkurrencemæssige fordele: Arla Food er verdens femte største mejeriselskab, og klart det største mejeri herhjemme. Arla Food har et unikt produkt, som spreder sig i mange grene fx babymad, forskellige oste, økologi og allergivenlige produkter. Der er tilknyttet ca. 2500 landmænd, som hver dag leverer frisk mælk til Arla Food. Arla Food har som verdens femte største mejeriselskab en stordrift, og derfor kan Arla Food sætte lave indkøbspriser og have lave produktionsomkostninger. Arla Food er unik i forhold til uddannelser og karriere, og tilbyder mange forskellige uddannelser og muligheder for karriere efter endt uddannelse. Arla Food er et anpartsselskab, som pr. 1/1-2020 er ejet af 9759 landmænd fordelt på forskellige lande i Europa 1 . Det er de lokale landmænd, der leverer mælk hver dag til Arla Food, og Arla Food udnytter derfor de lokale fordele. 1
Tina Larsen Opgave om Arla Food Uge 36 Kritiske succesfaktorer: For Arla Food er et vigtigt grundlag for deres eksistens først og fremmest deres leverandører. Uden landmændene og deres leverance af mælk ville der ikke være et eksistensgrundlag.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture