Opgave uge 39 Arla.pdf - Tina Larsen Opgave om Arla Uge 39...

This preview shows page 1 - 4 out of 5 pages.

Tina Larsen Opgave om Arla Uge 39 1. Med udgangspunkt i den føromtalte SWOT-analyse, skal du nu lave en TOWS-analyse Interne forhold Stærke sider Svage sider Kvalitet Konkurrenter Stærkt brand Kunderelationer Bredt sortiment (produkt) Pris Bæredygtighed Distribution (place) Leverandører Uddannelse af medarbejdere Promotion Pris Eksterne forhold Muligheder Trusler Kunder Kunder Svag konkurrence Stærk konkurrence Mellemhandlere Økonomiske forhold Økonomiske forhold Miljøet Miljøet Politiske og lovgivningsmæssige forhold Politiske og lovgivningsmæssige forhold Leverandører
Tina Larsen Opgave om Arla Uge 39 TOWS-matrix Interne forhold Stærke sider (S): Kvalitet Stærkt brand Bredt sortiment Bæredygtighed Distribution (place) Leverandører Uddannelse af medarbejdere Promotion Svage sider (W): Kunderelationer Pris Eksterne forhold Muligheder (O): Kunder Svag konkurrence Mellemhandlere Økonomiske forhold Miljøet Politiske og lovgivningsmæssige forhold Leverandører SO-tiltag: Kvalitet/kunder Stærkt brand/økonomiske forhold/miljøet Bredt sortiment/kunder Bæredygtighed/miljøet/ kunder Pris/leverandører WO-tiltag: Pris/kunder/leverandører Trusler (T): Kunder Stærk konkurrence Økonomiske forhold Miljøet Politiske og lovgivningsmæssige forhold ST-tiltag: Kvalitet/kunder Stærkt brand/miljøet Bredt sortiment/stærk konkurrence Bæredygtighed/stærk konkurrence/miljøet WT-tiltag: Kunderelationer/stærk konkurrence Pris/kunder