Opgave uge 34 Too Good To Go.pdf - Tina Larsen Opgave om...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

Tina Larsen Opgave om Too Good To Go Uge 34 1. Overvej og argumenter for, hvilke sociale medier appen kunne markedsføre sig på. - I dag er der utrolig meget fokus på at undgå madspild, og bl.a. på Facebook findes der utallige grupper, der vil madspild til livs ved at få doneret mad fra supermarkeder, som egentlig skulle have været smidt ud. Denne mad bliver delt ud til fx borgere, der ikke har ret mange penge at klare sig for. Først og fremmest vil der være et stort udbytte, hvis Too Good To Go bliver markedsført på Facebook, da 65% af Danmarks befolkning benytter Facebook dagligt 1 . Desuden ville Instagram også være et godt bud, da 42% af danskerne benytter Instagram 2 . På alles brugerkonti dukker reklamer op, og her kunne Too Good To Go med fordel markedsføre sig selv. Personligt benytter jeg selv appen, og man får ganske meget mad for næsten ingen penge. 2. Lav en analyse af det innovative produkt (Too Good To Gos app og idé), bring gerne både innovationsskiven og 4p-modellen i spil.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture