az bilgi gprs.pdf - ÖZET Yüksek Lisans Tezi TC65 GSM/GPRS...

This preview shows page 1 - 5 out of 156 pages.

iÖZETYüksek Lisans TeziTC65 GSM/GPRS MODÜLÜ KULLANILARAKUZAKTAN KONTROL SİSTEMİGERÇEKLEŞTİRİLMESİSema YILMAZSelçuk ÜniversitesiFen Bilimleri EnstitüsüElektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim DalıDanışman :Prof.Dr. Saadetdin HERDEM2008, 122 SayfaJüri :Prof.Dr. Saadetdin HERDEMProf.Dr. Ahmet ARSLANYrd.Doç. Ercan YALDIZBu çalışmada, TC65 GSM/GPRS terminali kullanılarak uzaktan ortam kontrolsistemitasarlanmışvegerçekleştirilmiştir.Gerçekleştirilensistemde,diğerGSM/GPRS terminallerine göre bir çok avantajıbulunan Siemens TC65 terminalikullanılmıştır. TC65 terminalin çıkışlarına bağlanan röleler,herhangi bir mobiltelefondan gönderilen SMS ile kontrol edilmiştir. Isısensöründen alınan sıcaklıkbilgisi mobil telefona SMS olarak gönderilmiştir.Sistem, akıllıevler, akıllıarabalar ya da endüstriyel otomasyon sistemlerineuyarlanabilecekşekilde tasarlanmıştır. TC65 terminal ve bir iletişim aracıolan mobiltelefon kullanılarak gerçekleştirilen sistem; kablosuz olarak uzaktan ortam kontrolüsağlamaktadır.Anahtar Kelimeler:GSM, GPRS, uzaktan kontrol, SMS, AT komutları,TC65, mobil telefon, otomasyon.
iiABSTRACTM.S. ThesisTHE REALIZATION OF A REMOTE CONTROL SYSTEM BYUSING TC65 GSM/GPRS MODULESema YILMAZSelçuk UniversityGraduate School of Natural and Applied SciencesDepartment of Electrical and Electronics EngineeringSupervisor :Prof.Dr.Saadetdin HERDEM2008, 122 PagesJury :Prof.Dr. Saadetdin HERDEMProf.Dr. Ahmet ARSLANAssist.Prof.Dr. Ercan YALDIZIn this study, a remote environment control system is designed andimplemented by using Siemens TC65 GSM/GPRS terminal. In the system, SiemensTC65 GSM/GPRS terminal which has many advantages compared to otherGSM/GPRS terminals is used. The relays which are connected to output ofTC65terminal are controlled by SMS that has been sent by any mobile phone. Thetemperature information that has been got from temperature sensor is also sent to themobile phone as an SMS.The system is designed to be compatible to smart houses, smart cars orindustrial automation systems. The implemented system using TC65 terminal and amobile phone which is a comminication tool provides wireless control of a remoteenvironment.Key Words:GSM, GPRS, remote control, SMS, AT commands, TC65, mobilephone, automation.
iiiTEŞEKKÜRYüksek lisans çalışmam boyunca, kıymetli bilgi ve tecrübeleriyle bana yolgösteren danışmanım Sayın Prof. Dr. Saadetdin HERDEM’e, değerli yardımlarınıesirgemeyen Fahri YILMAZ’a ve diğer çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimisunuyorum. Ayrıca maddi ve manevi desteğini hiç bir zaman eksik etmeden benimbu günlere gelmemi sağlayan aileme teşekkürü bir borç bilirim.Bu çalışmanın ileride hazırlanacak çalışmalara faydalıolmasınıdilerim.
ivİÇİNDEKİLERÖZET…………………...……………………………………………...……..iABSTRACT………….……………………………………………...…....….ii

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 156 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Winter
Professor
ALIJEF
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture