Cijeli i razlomljeni brojni izrazi - cas 4

Cijeli i razlomljeni brojni izrazi - cas 4
Download Document
Showing pages : 1 - 6 of 6
This preview has blurred sections. Sign up to view the full version! View Full Document
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Cijeli i razlomljeni brojni izrazi I razred Bilo koji realan broj napisan svojom vrijednou zove se konstanta. Npr. 5, 2 ,10, 3 , ,... su konstante. 3 U praksi ti brojevi mogu predstavljati razne veliine kao nrp. teinu, duinu, povrinu, broj posjetilaca na utakmici... Ako se primjene raunske operacije na konstante dobiju 2 2 se Algebarski brojni 1)3 4 + 5 2 = izrazi. 3 Takvi izrazi su npr. 1 1 2)3( 7 ( )3 ) = 3 2 Definicija: Izrazi u kojima su zastupljene konstante i raunske operacije sabiranje, oduzimanje, mnoenje zovu se cijeli brojni izrazi. (1) i 2) su cijeli brojni izrazi) Formirajmo brojne izraze u kojima je zastupljena i operacija djeljenje. Npr: 7 (5) 2 4 (3) 3) =? 5 28 : 7 1 12 5 + 3 4 4) 3 =? 2 + 3 (2) Definicija: Izrazi u kojima su zastupljene konstante i operacije sabiranje, oduzimanje, mnoenje i dijeljenje zovu se razlomljeni brojni izrazi. Takvi su navedeni izrazi 3) i 4). 2 , 4 ,... Izrazi nema 00 nemaju odreenu vrijednost pa sa njima smisla raunati. Kae se dijeljenje sa nulom nije mogue, nema smisla ili nije definisano. 2 7 32 2 63 = 61 Ako se u nekom brojnom izrazu izvre naznaene operacije dobije se vrijednost izraza. Primjeri: 1)2 5 + ( 2) 2 3 ( 2) 32 : 3 = 10 + 12 + 6 = 28 2) 5 {4 [ 8 ( 7 2) (1 11)]} = 5 {4 [ 8 ( 9) ( 10)]} = 5 {4 11} = 5 + 7 = 2 1 11 111 ( ) + 2 3 4 = 2 3 4 = 5 3) 1 1 25 19 13 2 3 12 6 12 6 2 2 5 52 : 5 + 3 2 20 5 + 6 21 7 4) 2 = 14 == 4 1 2 32 + 3 4 16 1 18 + 12 9 3 1 1 1 5 9 + 5 14 5)1 + = 1+ = 1+ = 1+ = = 1 1 9 959 2 2 3 2 1 5 5 Pitanja i zadaci: 1) Definisati brojni izraz. 2) Definisati cijeli brojni izraz. 3) ta je razlomljen brojni izraz? 4) ta znai odrediti vrijednost brojnog izraza? 5) 1 1 vrijednosti 1 Odrediti [ 1 ( 1 2 brojnih izraza: a ) { )]} = ? 4 4 4 4 4 1 1 1 ( ) 3 ( 2 1 ) 4 8 =? b) 2 1 3 3 ( ) (1 ) 16 16 ...
View Full Document