ORGANÄ°K KÄ°MYA4 - Dr...

This preview shows page 1 - 5 out of 22 pages.

Dr. Hilmi NAMLI-Organik Kimya Ders Notları-BÖLÜM 4 4-ALKENLER (Olefinler) Alkenler yapılarında C=C karbon-karbon çift bağları içeren bileşiklerdir ve bunlara olefinler de denir, yaygın olarak kullanılan isim alkenlerdir. Alkenler tabiatta birçok yerde karşımıza çıkar ve bunların birçoğu da biyolojik aktiviteye sahiptir. Örnek olarak etilen bitkilerdeki olgunlaşmayı sağlayan bir bitki hormonudur ve a- pinenler deki tadı veren maddedir. Havuca sarımsı rengi veren madde, b- kroten aynı zamanda Vitamin A’nın -temel yapısıdır, vitaminler olmadan hayatın olması söz konusu değildir ki b- krotenin bazı tür kanserleri önleyici özellikleri olduğu bilinmektedir. 4.1-Alkenlerin hazırlanışı ve bazı kullanıldığı yerler. Alkenler birçok diğer organik kimyasalın çıkış (başlangıç) maddesi olduğundan etilen ( eten) ve propilen (Propen) başka maddeleri hazırlamada kullanılmak üzere çok miktarda üretilmektedir. Sanayide hazırlanışları gaz ( gaz yağı) nın, ki daha önce C 4 -C 6 karbon içeren alkanlar olduğu açıklanmıştı, ısıl parçalanma denilen 850-900 °C ye kader ısıtılması ile elde edilirler. 4.2-Eliminasyon (Ayrılma) ile Alken sentezi.
Image of page 1

Subscribe to view the full document.