ORGANÄ°K KÄ°MYA8 -...

This preview shows page 1 - 5 out of 21 pages.

ALKOLLER, FENOLLER VE TİYOLLER Alkollerin genel formülü R-O-H’dır. Yapısı bir hidrojeni yerine bir alkil grubu geçmiş olan suya benzemektedir. Alkollerin fonksiyonel grubu ( kimyasal özellikleri) hidroksil grubundan kaynaklanmaktadır. Fenoller ise aynı -OH grubuna sahip olmakla birlikte alkil grubu yerine bir aromatik yapı içerirler. Tiyoller, alkoller ve fenollere benzer yapıdadır sadece oksijen yerine periyodik tabloda oksijenin hemen altında olan kükürt bulunmaktadır. Alkoller, fenoller ve tiyoller doğal yapılarda bulunabilmekle birlikte laboratuarlarda da sentezlenebilmektedirler. Alkollerin adlandırılması: IUPAC adlandırmasına göre, alkoler -ol son eki ile belirtilir. Alkil grubunun arkasından alkol ekini getirerek kullanımı da oldukça yaygındır.
Image of page 1
Alkollerin sınıflandırılması Alkoller hidroksil grubunun bağlı olduğu karbon atomuna bağlı alkil sayısına göre Primer (birincil) (1°), sekonder (ikincil 2°), tersiyer (üçüncül 3°) olarak sınıflandırılırlar. Metil alkol bu sınıflamada bulunmamakla birlikte pirimer alkol olarak kabul edilir. Fenoller genellikle fenolden türetilmiş bileşikler olarak adlandırılırlar Karboksilik asit, aldehit ve keton grubu bulunduran aromatik yapılarda ise, ilgili fonksiyonel grupların adlandırma öncelikleri bulunduğundan -OH grubu hidroksi olarak adlandırılır.
Image of page 2
A/ Aşağıdaki adları verilen bileşiklerin açık formüllerini yazınız. a) p -etilfenol b) pentaklorofenol (termit kontrolü ve fungusitler için zirai ilaç c) o -hidroksiasetofenon Alkollerde ve Fenollerde Hidrojen Bağı Eğer alkoller, eşit molekül ağırlıklı eterler ve hidrokarbonlarla karşılaştırılırsa, daha yüksek kaynama noktasına sahiptirler. Bunun sebebi alkollerin birbirleri ile hidrojen bağı oluşturmalarıdır. Oksijenin yüksek elektronegativitesi nedeni ile O-H bağı oldukça polarize olmuştur. Bu polarlanma kolayca anlaşılacağı üzere oksijen üzerinde kısmi eksi (-) ve hidrojen atomu üzerinde kısmi artı (+) şeklindedir. Bu polarlanma ve hidrojen atomunun çok küçük olmasından dolayı, pozitif polarlanmış hidrojen atomu başka bir negatif polarlanmış oksijen atomu ile etkileşebilir.
Image of page 3
Hidrojen bağı, kovalent bağa göre daha zayıf olmakla beraber, buharlaştırılmak istenen bir molekülde, buharlaşma öncesi kırılması gereken bir bağdır ve hidrojen bağı içeren moleküllerin buharlaşmasında hem hidrojen bağını kıracak hem de buharlaşmayı sağlayacak bir enerji verilmesi gerektiğinden de kaynama noktası beklenenden daha yüksek olmaktadır. Su molekülerinin hidrojen bağı sayesinde, suyun kaynama noktasının beklenenden çok yüksek olması bu durum için verilen en bariz örnektir.
Image of page 4

Want to read all 21 pages?

Image of page 5

Want to read all 21 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 21 pages?

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern