ORGANÄ°K KÄ°MYA9 -...

This preview shows page 1 - 4 out of 12 pages.

ETERLER VE EPOKSİTLER Eter denildiğinde genelde tıpta anestetik olarak kullanılan dietileter (Et-O-Et) akla gelir. Oysa dietileter eterler diye bilinen bir organik seriden sadece biridir. Eterler bir oksijen molekülüne iki organik grubun bağlı olduğu yapılardır (R-O-R). Oksijen atomunun sadece iki bağ yaptığı hatırlanırsa bu moleküllerin oksijene tekli bağlı iki grup olacağı rahatça anlaşılabilir. Genel olarak R-O-R’ olarak gösterilen eterlerde R=R’ durumunda simetrik eter R ve R’nun farklı olması durumunda ise simetrik olmayan (asimetrik) eterler olarak adlandırıldığını hatırda tutunuz. Epoksitler ise aslında halkalı eterlerin en küçüğü olan üçlü halkalı eterlerdir. Epoksitler konu içerisinde daha detaylı anlatılacaktır. Eterlerin adlandırılmaları Eterler genelde her iki gruptan (alkil yada aril) adları söylenerek ve eter eki getirilerek isimlendirilir. Adlandırma esnasında IUPAC kuralına uyularak gruplarına “harf sırasına göre dizildiğine” dikkat ediniz. Bazı komplike durumlarda (daha öncelikli bir fonksiyonel grubun bulunması gibi) -OR gruplarının küçük olanı alkoksi grubu olarak adlandırılır.
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

A/ Aşağıdaki formülleri verilen bileşikleri adlandırmaya, adları verilen bileşikler için bir formül yazmaya çalışınız. Eterlerin kaynama noktaları aynı sayıda karbon atomu içeren alkollere göre daha düşüktür. İşin aslında eterler o kadar düşük kaynama noktalarına sahiptirler ki, nerede ise -O- atomu yerinde -CH2- grubu bulunan doymuş hidrokarbonlarla aynıdır. Aşağıdaki sonuçları bu durumları anlamak için karşılaştırınız. Yapılarında oksijen atomuna direkt bağlı bir hidrojen atomu olmadığı için eter molekülleri birbiri arasında hidrojen bağı yapamazlar. Kaynama noktalarının bu kadar düşük olma sebebi budur. Eterlerin çözücü özellikleri Eter fonksiyon grubu diğer fonksiyonel gruplarla karşılaştırıldığında oldukça inertdir (reaksiyon vermeye yatkın değildir ) diyebiliriz. Genelde alkoller kolayca yükseltgenme, indirgenme reaksiyonu vermedikleri gibi zayıf asit ve bazlara karşıda inerttirler. Metalik sodyum ile de reaksiyon vermemesi eterleri alkollerden ayırmanın bir kolay yolu olarak bilinir. Organik reaksiyonlarda çözücünün reaksiyona katılmaması en önemli tercihlerden biri olduğu düşünülürse, eterlerin neden çok önemli bir çözücü olduğu sanırım daha kolay anlaşılacaktır. Eterler düşük kaynama noktaları dolayısıyla extraksiyonda organik molekülleri ayırt etmek amacı ile en çok kullanılandır. Düşük kaynama noktaları, kolayca uçurulup geri kazanılmasını sağlar. “ Eterlerle çalışılırken yanıcı olduğuna ve uzun süre açık havada bekleyen eterlerin patlayıcı peroksitlere dönüştüğüne çok dikkat edilmelidir”
Image of page 2
Uzun süre açık da bırakılmış eterler susuz demir sülfatla çalkalanarak çok patlayıcı peroksitlerinden kurutulabilir.
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

Image of page 4

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern