KULTURu00c1LIS ANTROPOLu00d3GIA II (2).doc -...

This preview shows page 1 out of 1 page.

KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA II.1. 1.Válassza ki a helyes mondatot!Minden résztvevő megfigyelés terepmunka. 2. Az Amerikai Antropológiai Társaság etikai kódexe szerint mit tegyünk, ha az általunk kutatott népcsoport és a megbízónk érdekei között ellentét feszül?Ha ellentmondást tapasztalunk az amerikai etikai kódexszel, hagyjunk fel a kutatással! 3. Kitől származik az idézet: „… eszmék formálója a nyelv…”Benjamin Whorf 4. Mely észak-amerikai indiáncsoportról írja Whorf, hogy „ a képzeletüknek nincs külön tere..”Benjamin L. W.: a hopi indiánoknál nincs szó az absztrakt térre.5. A felsoroltak közül melyik Boas álláspontja?France Boas: az emberiség minden tagja érez esztétikai gyönyört.6. A felsoroltak közül melyik Boas álláspontja?

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture