ales2010ilkbahar

D 30 aada verilen halkalardan oluan sistemlerle

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: zı (v) ve ağırlıkları (M) arasında vX vY = MY MX oranı bulunmaktadır. 13. Y gazının hızı, X gazının hızının 3 katı olduğuna MX oranı kaçtır? göre, MY A) 1 3 B) 1 2 C) 3 D) 6 15. X ve Y gazları tüpe iki ayrı uçtan aynı anda enjekte 3 edildikten bir süre sonra tüpün ’i kırmızı renkle, 5 1 ’i de yeşil renkle kaplanmaktadır. 5 Tüpe 3 gram X gazı konduğuna göre, kaç gram Y gazı konmuştur? A) 12 E) 9 B) 15 C) 20 D) 24 E) 27 Diğer sayfaya geçiniz. A 16 2010 - ALES İlkbahar / Sayısal-2 18. VE 19. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 16. VE 17. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. S = {1, 2, 3, ..., n} kümesi üzerinde tanımlı bir f permütasyonu altında bir kelimenin görüntüsü olan Gf , DİKKAT! SORULARI BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. f(i) = j ise kelimedeki i. harf yerine Gf ’de f(i) . harf yazılarak bulunur. Bir otobandan bir günde geçen otomobil ve kamyonlardan toplam 3600 TL ücret alınmıştır. Geçiş için bir otomobilden alınan ücret, bir kamyondan alınan ücretin yarısıdır. Otobandan geçen otomobil sayısı, kamyon sayısının 3 katıdır. ÖRNEK: n 1234 f(n) 3 1 2 4 olmak üzere Gf = Gf ( ALES ) = LEAS ’dir. Yukarıda da görüldüğü üzere, Gf altında ALES kelimesinin görüntüsü, kelimede 1. harf 3. harfin, 2. harf 1. harfin, 3. harf 2. harfin ve 4. harf 4. harfin yerine yazılarak LEAS olarak bulunur. 18. Geçiş için otomobillerden bu günde alınan toplam ücret kaç TL’dir? A) 2100 B) 2120 D) 2180 C) 2160 E) 2240 16. x 12345 f(x) 4 3 5 2 1 olduğuna göre, Gf ( SINAV ) aşağıdakilerin hangi- sidir? A) VAISN B) ANSIV C) ANIVS D) SINVA 19. Bir kamyon için alınan geçiş ücreti 20 TL olduğuna göre, bu gün içinde otobandan kaç kamyon geçmiştir? E) NAVIS A) 36 B) 62 C) 70 D) 72 E) 76 17. Gf (KİTAP) = PATİK ise f (2) + f(4) + f(5) kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 Diğer sayfaya geçiniz. A 17 2010 - ALES İlkbahar / Sayısal-2 21. Turnuvada kaç maç berabere bitmiştir? 20. − 23. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 A, B ve C takımlarının katıldığı bir futbol turnuvasında takımlar her bir rakiple ikişer maç olmak üzere toplam 4 maç yapmaktadır. Yapılan her bir maçta galip gelen takım 3 puan kazanmakta, mağlup olan takım ise puan alamamaktadır. Takımların berabere kalma durumunda her bir takım 1 puan kazanmaktadır. Turnuva sonunda takımların puan durumuyla ilgili olarak bazı bilgileri içeren tablo aşağıda verilmiştir. G B M B 1 C 2 2 Y P 1 A A 0 6 4 6 22. Şampiyon takımın kaç galibiyeti vardır? Yukarıdaki tablonun en üst satırında verilen kısaltmaların anlamları şöyledir: G: Galibiyet sayısı C) 2 D) 1 E) 0 Y: Yediği gol sayısı M: Mağlubiyet sayısı B) 3 A: Attığı gol sayısı B: Beraberlik sayısı A) 4 P: Puan durumu 20. Buna göre, B ve C takımlarının puanları toplamı kaçtır? A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 23. Buna göre, B ve C takımlarının attığı gol sayısı toplam kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 E) 6 Diğer sayfaya geçiniz. A 18 2010 - ALES İlkbahar / Sayısal-2 25. 24. − 26. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. D 30 Aşağıda verilen halkalardan oluşan sistemlerle ilgili şunlar bilinmektedir: A • Her sistemde halkaların içinde bulunan pozitif tam sayılar birbirinden farklıdır. B 5 3 • Birbirine bağlı bulunan halkalardan üstte bulunan halkadaki sayı, altta bulunan halkadaki sayının birden büyük bir tam sayı katıdır. C Yukarıdaki sistemde D = 90 A + B + C toplamı kaçtır? A) 24 B) 25 C) 30 olduğuna D) 34 göre, E) 40 ÖRNEK: 10 5 2 1 Yukarıdaki sistemde 2 ve 5 sayıları 1’in katı, 10 ise 2 ve 5’in katıdır. 24. C 26. A A 2 B 3 B C D 1 Yukarıdaki sistemde A + B = 15 olduğuna göre, A • B • C çarpımının en küçük değeri kaçtır? A) 180 B) 270 C) 320 D) 360 E) 972 4 3 2 5 1 Yukarıdaki sistemde Α = 180 ve C = 18 olduğuna göre, en küçük B • D çarpımı kaçtır? A) 180 B) 432 C) 540 D) 648 E) 810 Diğer sayfaya geçiniz. A 19 2010 - ALES İlkbahar / Sayısal-2 27. İsmail ‘‘Beyaz ve kırmızı toplarımın sayısı eşittir.’’ derken Ali ‘‘İsmail’in beyaz toplarının sayısının 1 fazlası kırmızı toplarının sayısının 2 katından 1 eksiktir.’’ diyor. Buna göre, İsmail’in kaç kırmızı topu vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 29. VE 30. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. A ve B bilgisayar şirketleri dizüstü bilgisayarlarında bir kampanya düzenlemektedir. Bu kampanyaya göre, • A şirketi bilgisayarı peşin alımlarda etiket fiyatı üzerinden % 10 indirim yaparak 1440 TL’ye, • B şirketi ise aynı bilgisayarı etiket fiyatı üzerinden % 5 zam yaparak ayda 210 TL’lik ödemelerle 10 ay taksitle satıyor. 29. Buna göre, dizüstü bilgisayarın A şirketindeki etiket fiyatı kaç TL’dir? A) 1456 B) 1460 C) 1462 D) 1470 E) 1600 28. İki saatte 5 dakika geri kalan bir saat pazartesi 12.00’da ayarlanıyor. Buna göre, bu saat aynı hafta çarşamba saat 12.00’da kaçı gösterir? A) 11.00 B) 10.00 C) 9.00 D) 8.00 E) 7.00 30. Buna göre...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online