Renesansa Skulptura 15 v - SKULPTURA XV VEKA Medalja u...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SKULPTURA XV VEKA Medalja u renesansi Kao umetnička forma portretna medalja je prava renesansna tvorevina i očigledno je inspirisana antičkim novčićima, čisto komemorativnim po nameni. Povod za nastanak najranije medalje u Italiji bio je čisto istorijski; obeležavala je ponovno osvajanje Padove od strane FRANČESKA I KARARE-1390. Padova je bila jedan od najznačajnijih centara italijanskog humanizma. Predstavljen portret je direktno inspirisan antikom. Ovaj je pokušaj, ostao bez sledbenika. Kada se medalja ponovo pojavila, pola vela kasnije oko 1439. kada je Pizanelo predstavio ĐAN FRANČESKA GONZAGU, markiza od Mantove, na njoj nije bilo nikakvog okretanja antici. Portret izgleda kao izrezan sa neke freske u stilu Internacionalne gotike. Moglo se očekivati da će Karara-medaja imeti uticaja u Firenci, u kojoj je antička tradicija bila stalno prisutna, ali u Firenci u prvoj polovini XV veka nisu pravljene medalje-možda baš zbog ukorenjenih republikanskih osećanja, mogla se neka ličnost predstaviti ali ne i deifikovati. Udeo Firence ipak nije ostao beznačajan zahvaljujući Albertiju Albertijev autoportret »fotto alla spera«, naslikan na ogledalu, čuvao se u Vazarijevo vreme u palati Ručelaji-najpoznatijoj od njegovih profanih građevina. DVA SAČUVANA ALBERTIJEVA AUTOPORTRETA su bronzani reljefi. Stariji (Nacionalna umetnička galerija u Vašingtonu) izgleda da je nastao oko 1430. u Firenci. Inspiracija je antički portretni tip izgleda preuzet sa geme od ametista sa glavom Agripe (u Parizu). Albertijeva figura je obučena all'antica . Na levoj strani reljefa je Albertijev amblem, krilato oko. Lice je shvaćeno kao paradigma karktera, inspirisano je istim razmišljnjima o ljudskoj prirodi koja provejavaju kroz Albertijeve društvene rasprave. Postoje na reljefu oštećenja na obrazu, nastala pri livenju. Baš zbog toga Alberti je napravio i drugi bronzani autoportret (danas u Luvru). Mlađi reljef svakako predstavlja napredak u Albertijevom razmišljanju o portretu- držanje glave je ubedljivije, vrat obliji, a zona osnove svedena,natpis i amblem su izostavljenu te su sanim tim crte lica rečitije. Razlog za sumnju da su reljefi uopšte napravljeni u Firenci, leži u činjenici da tamo uopšte nisu imali nikakvog uticaja. Jedini centar gde se njihov uticaj može pratiti, je Ferara, a umetnik u čijem se radu očituju Pizanelo (Antonio Pizano) . Pizanelo je bio slikar izuzetnih sposobnosti, na drvetu i u fresko tehnici, dobar crtač i arhitekta skromnih mogućnosti. Kao skulptoru specijalnost su mu bile medalje pravljene u plitkom reljefu, u zlatu, pozlaćenoj bronzi, bronzi i olovu. Ova umetnost malih razmera ujedno je i istorija predstavljena kroz portretisane. Kao sasvim formiran umetnik Pizanelo je došao u dodir sa manjim dvorovima u Severnoj Italiji, u Ferari sa porodicom Este, u Mantovi sa Gonzagama.
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern