Arla.pdf - Wisam Rabehu200b 1 Udarbejd en intern analyse...

This preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.

Wisam Rabeh 1. Udarbejd en intern analyse af Arla Foods. Der bør indgå: a. Beskrivelse af konkurrencedygtighed (kernekompetencer, konkurrencemæssig fordel, kritiske succesfaktorer) Nogle af deres kernekompetencer: Produktudvikling Innovative Markedsføring Råvarer Kvalitetsstyring Emballage Konkurrencemæssige fordele: Stordrift Logistic Branding Priser Betalingsbetingelser Dygtige medarbejder Mange års erfaring Global virksomhed Stærk økonomi Kritiske succesfaktorer: Branding Produktudvikling Emballageudvikling, klimavenligt. Priser Innovative Marketing. Samarbejdspartner 1
Wisam Rabeh b. Beskrivelse af Arlas forretningsmodel ved hjælp af Business Model Canvas Business Model Canvas SP Samarbejds- partnere: Landmænd NA Nøgleaktiviteter: Produktudvikling VT Værditilbud: Salg af mejeriprodukter KR Kunderelationer: Vigtigt med go relation, det kan via lytte til kunders behov eller respons, bruge sociale medier.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture