Uge opgave om Jysk af Mia Christesen.pdf - Ugeopgave i Jysk...

This preview shows page 1 - 4 out of 7 pages.

122. AUGUSTJyskSkrevet af: Mia ChristensenFag: VirksomhedsøkonomiUgeopgave iJyskIndholdØkonomimodulLagermodulKreditormodulDebitormodulFordele for medarbejderneOverskudsgradDækningsgradBruttoavanceprocentIndekstalForbedre nøgletalHvad kan nøgletallene bruge tilØkonomisk effektivitet
2Økonomisk drift i JYSK.ERP-systemEnterprise Ressource Planningbruges typisk af alle virksomheder i dendaglige drift. Man kan sige at ERP-systemet er kernen i jysk der sørger for at altaktivitet kan fungere optimalt. EPR-systemet opdeles i fire modulerØkonomimoduletLagermoduletKreditmoduletDebitormoduletTil sidst vil jeg komme ind på ERP-systemet e-conomic løbende i de forskelligemodulerØkonomimodulet også kaldet finansmodulet anvendes af personerne somarbejder i JYSK økonomiafdeling til udarbejdning af regnskaber.I dette modul bogføres forskellige bilag vedrørende jysk daglige drift. I e-conomic kan man føre de daglige registreringer. Her bruges menupunktetKassekladde, Daglig, som ligger under regnskab. Her kan jysk registrere ogefterfølgende bogføre. Eksempel nedenunder:- Kontant varekøb og salg (køb og salg af dyner)- Salgsfremmende omkostninger (Tv-reklamer)- Lokaleomkostninger (forbrug af el vand og varme)- Øvrige omkostninger (det kan være omkostninger der ikke hører undersalgsfremmende omkostninger eller andre konti)Hver gang der bliver posteres anvendes et nummer til den konto beløbet skal ind ellerudbetales til, det vil sige at hver konto har sit eget nummer så der ikke går rod ibogføringen. Konto 1100: nettoomsætning. Konto 3200 Omkostning. Når derbogføres på konto 1100, stiger JYSK indtægter og dermed også deres resultat.Bogføres der på konto 3200 såsom el og varme så falder JYSK resultat fordi dette eren omkostning.Ved udgangen af året vil jysk gerne se hvordan det er gået med salget ogomkostningerne. Igen bruger vi e-conomic og i menupunktet RAPPORTER som brugestil at få indsigt i forskelligt ting som er nyttig for jysk. Såsom:Saldobalance - som er en samlet opstilling af de forskellige konti fordelt påresultatopgørelsen og balance. Det kan være saldobalance for varelager på25.566,00kr mens der i kassen er 5644,00krResultatopgørelse som viser hvor meget jysk har tjent i en periode. Eksempel
31100: Nettoomsætning 1.556.456,00kr2100: Vare forbrug 543.586,00Bruttoavance 1.012.870,00krAndre eksterne omkostninger3100: Salgsfremmende omkostninger 350.000,00kr3300: Kassedifference -4556.00,00krAndre eksterne omkostninger i alt 345.444,00krPersonaleomkostninger4100: Lønafregning 122.500,00kr4200: ATP 4.500,00krPersonaleomkostninger i alt 127.000,00krResultat 540.426,00krLagermodulet anvendes ofte af Jysks indkøber og lagerarbejder. Når jyskindkøber varer ind til lageret, udstedes der en indkøbsordre, indkøbsordrebruges også til at holde styr på bestilte vare og ydelser hos kreditor. Dette

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture