Den økonomiske drift i JYSK.pdf - Lærke Iversen...

This preview shows page 1 out of 4 pages.

Unformatted text preview: Lærke Iversen Virksomhedsøkonomi JYSK Den økonomiske drift i JYSK 1. Hvilke moduler indeholder et ERP-­‐system og hvad er fordelene ved, at flere medarbejdere kan dele data i et ERP-­‐system? -­‐ Enterprise Ressource Planning, altså et ERP-­‐system er en stor database, der består af nogle forskellige moduler, som der kan sammensættes efter virksomhedens behov. Dette gør at alle afdelinger egentlig kan følge med i hinandens proces elektronisk og derved ingen har udarbejde i denne information fysisk. Et ERP-­‐system er fyldt med en masse data, men data som alle afdelinger i firmaet kan se. Fx er der på lageret kommet nye borde, og det bliver indskrevet i systemet, ville dem fra salgsafdelingen kunne se det derinde og vide at de er på lageret og det gør det muligt at sælge dem. Et ERP-­‐ system gør det meget nemmere at snakke sammen og derved giver det en hurtigere proces i firmaet. -­‐ I en virksomhed er der som regel en lille proces der kører rundt, men dette er også en proces du kan følge med i, inde i dit ERP-­‐system. Et ERP-­‐system indeholder nogle moduler, som er: • Indkøbsafdelingen – den afdeling styrer indkøb og logistik • Produktionsafdelingen – de styrer produktionen • Salgsafdelingen – de styrer de relationer der er til kunderne • Økonomiafdelingen – de styrer økonomien • Hr-­‐afdelingen – de styrer de menneskelige ressourcer osv. De mest almindelige moduler er regnskab, indkøb, salg og lagerbeholdning. Fordelene ved dette er at ledere og medarbejderne ikke skal arbejde i forskellige systemer på samme tid og derefter sammenligne og få overblik, i stedet før kører det hele i et system, hvor alle i virksomheden kan se det og følge med. Dette gør udarbejdning ved overblik over deres data, meget hurtigere og givere mere tid til mere arbejde i form af andet. Lærke Iversen Virksomhedsøkonomi JYSK 2. Redegør for nøgletallene overskudsgrad, dækningsgrad, bruttoavanceprocent samt indekstal. Kom også ind på, hvad JYSK kan gøre for at forbedre nøgletallene. Bruttoavanceprocent: -­‐ Bruttoavancebudget, som også er kaldet salgsbudget, fortæller os om, hvad vi forventer af aktiviteter i en periode. Det vil sige altså hvad nettoomsætningen, vareforbruget, bruttoavance og bruttoavanceprocent for en fremtidig periode. Sådan et budget er meget vigtigt at få lavet inden budgetårets start, et godt fif vil være at opdele budgettet i mindre perioder, som så kan være måneder eller hvert kvartal, da det giver hurtigere og nemmere overblik. Du kan dog også have daglige og ugentlige mål, som du gerne vil opnå, for at sørge for at nå det hele inden det forventede skal nås. Selv om du måske først har planer længere hen på året, kunne det være en god ide, allerede at sætte det ind i dit budget, så du har muligheder for at vurdere. Dækningsgraden: -­‐ En dækningsgrad viser din virksomhed, hvor meget af din virksomheds omsætning der er til at dække alle de faste omkostninger. Dette er også et udtryk for dækningsbidraget i procent. For at finde din virksomheds dækningsgrad, så kan du dividere dit dækningsbidrag med din omsætning. Det vil hedde sådan: Dækningsgrad = dækningsbidrag x 100 / nettoomsætning. Et eksempel på en puf: Salgsprisen er = 200,-­‐ Indkøbsprisen er: 90,-­‐ Emballage er: 5,-­‐ Fragt er: 5,-­‐ Dette giver en dæknings bidrag på = 100,-­‐ Som så giver dig en mulighed for at have lidt til betaling til de andre faste udgifter i virksomheden. I procent ville det så sådan ud: 100*100/200 = 50% = dækningsgraden. Lærke Iversen Virksomhedsøkonomi JYSK Overskudgraden: -­‐ ”Dette er et nøgletal, som udtrykker hvor stor en procentdel af virksomhedens omsætning, der bliver til overskud, når driftsomkostningerne er betalt.” Dette forklarer os på en måde, hvor stor en del af virksomhedens omsætning, der bliver til virksomhedens indtjening. Omkostningerne skulle gerne kunne passe til indtægterne, så der er balance og dette kan ses i overskudsgraden. Der ville selvfølgelig komme renter på en gæld, ved at den ikke er betalt endnu, da du nogle gange får en periode over tid hvor du har muligheden for at betale, så renterne afhænger af tidsrammen og størrelsen på gælden, dette siger dog intet om hvor god du er med din indtjening. Her kan du beregne sådan: overskudgrad = resultat før renter * 100 / nettoomsætning. Indekstal: -­‐ ”Disse er beregninger, beregninger som viser procentvise ændringer i en talrække. Indekstal er derfor en omregning af de absolutte tal, til procenttal.” De bruges så til at belyse udviklingen i en eller flere poster, det kan fx være udviklingen i virksomhedens omkostninger i forhold til omsætninger. Det beregnes i basisår og på måden: Indekstal = årets tal x 100 / basisårets tal. Jysk har meget fokus hele tiden på deres salg og at forbedre deres nøgletal. Det har de altid været gode til. De udvider med butikker, verdenen over, hvilket viser hvor godt, de egentlig klare det. Jo flere butikker og jo flere medarbejdere og jo flere lande, jo nemmere med mere salg og større omsætning. I 2028 var der en omsætning på 26,6 mia. kr. De køre med online salg og holder priserne lave, så alle målgrupper kan handle, til en overskuelig pris, dette gør JYSK synlig og attraktiv. De kører også med medarbejderne kan få bonus sidst på året, efter godt salg og det kommer fra overskuddet i butikken, når året er omme, det giver en kæmpe gejst til at skulle sælge bedre og mere. Lærke Iversen Virksomhedsøkonomi JYSK 3. Forklar hvad JYSK kan bruge nøgletallene til og kom ind på hvorfor det kan være smart for JYSK, at arbejde med en økonomisk effektivitet. -­‐ Jysk kan bruge alle disse nøgletal til, hele tiden at kunne følge med i virksomhedens fremgang og udvikling. De vil gerne vokse lidt i procent årligt, ved at de så fokusere på bruttoavancebudgettet, kan de bare justere undervejs, hvis noget skal justeres, s de kan nå det mål de har sat for dem. Disse nøgletal hjælper dig med at lave en resultatopgørelse og ud fra denne kan du nu lave de nye beregninger og budgetter for den næste periode, altså det næste års regnskab. For store butikker er det dog nemmere at lave budgetter for en kortere periode, så de hele tiden har mulighed for at rette og forbedre. ...
View Full Document

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture