Netværk og programmering.docx - Lærke Iversen...

This preview shows page 1 - 3 out of 8 pages.

Lærke IversenErhvervsinformatikNetværk og programmeringNetværk og programmering Opgave 1 1.1 – Forklar hvordan databaser er opbygget. Kom ind på tabeller, relationer og deres anvendelse, flade databaser, relations databaser samt fordele og ulemper, formularer og forespørgsler:Hvordan er databaser opbygget: ”En database eller et kartotek er en samling af data.” Dataene skal være lette for an virksomhed at oprette, finde, bruge, sortere i, rette i og slette igen i en elektronisk database. Det skal kunne være nemt for en medarbejder at kigge på og bruge til sit arbejde. En database består af tabeller, enten en eller flere. Det ligner en tabel du også ville kunne lave i Excel regneark. Tabellen er bygget op med poster, fester og en masse tekst, som udgangspunkt for oplysninger der skal gemmes. En post er alt information, omkring en person, som vil stå vandret i en masse felter og et felt er et af de steder hvor du f.eks. skriver de oplysninger om en bestemt kunde, somer vigtig for virksomheden at vide. Det kan f.eks. være leverandørnavn, leverandørnummer, adresse, postnummer, by, telefonnummer og varegruppe. En primær nøgle i en tabel, hjælper dig med at identificere posten, til en anden tabel. Den primær nøgle bruges typisk til en unik oplysning og entydig for posten. F.eks. CPR-nummer, telefonnummer osv.Flade databaser: ”Den mest simple form for databaser er en såkaldt flad database. Her indtaster du alle oplysninger i en tabel, faktisk ligesom i et Excel regneark.” Den flade database, er simpelthen en tabel hvor alle oplysninger er samlet i, hvor det i relations databaser, godt kan være samlet i to.Relations databaser: Sådan en består af to eller af flere tabeller. De forbindes så til hinanden med relationer, derfra navnet. ”Redundans betyder unødige gentagelser af data, altså dobbeltregistrering.” Derved undgår man ekstra arbejde, ved at lave
Lærke IversenErhvervsinformatikNetværk og programmeringrelations databaser. Ved at have to tabeller undgår du faktisk ekstra arbejde på denne tabel hvor du skriver oplysninger om leverandør, fordi du laver en tabel uden by, men kun med postnummer. I den anden tabel laver du så poster med postnummer og by og derved er du ikke tvunget til at hver gang du skriver ind i første tabel, at skrive by, da postnumre fra begge tabeller kan forbindes. Formular: ”En formular er en mere brugervenlig visning af en post i en tabel.” Det kan være en fordel at indtaste dine oplysninger i en formular, da det kan være mere overskueligt at bruge. I nogle ERP-systemer er det formularer der bliver brugt.Forespørgsel: Med en forespørgsel kan du trække bestemte data ud af databasen. De erbestemt nyttige når du har relations databaser i brug, da du har mulighed for at trække data ud fra flere tabeller på en gang. Fordele og ulemper: De to slags databaser, altså relation og flad har begge to fordele og ulemper i brugen af dem.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 8 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
NoProfessor
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture