ARALIN1_PANGGAYAK NA GAWAIN - Panuto Kumpetuhin ang semantic map Isulat sa mga bakanteng bilog ang mga maiisip mong salitang kaugnay ng salitang

ARALIN1_PANGGAYAK NA GAWAIN - Panuto Kumpetuhin ang...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Panuto: Kumpetuhin ang semantic map. Isulat sa mga bakanteng bilog ang mga maiisip mong salitang kaugnay ng salitang nasa loob ng panggitnang bilog. 2. Gamit ang mga salitang naisulat, bumuo ng sariling kahulugan ng wika. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture