week6project

Outba ck la ger 9 ja n 05 perth pa sties 10 ja n 05

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 0-Ja n-05 Longlife Tofu 10-Ja n-05 ThÙringer Rostbra twurst 13-Ja n-05 Ca membert Pierrot 13-Ja n-05 Gnocchi di nonna Alice 13-Ja n-05 Konbu 13-Ja n-05 Sir Rodney's Ma rma la de 13-Ja n-05 Va lkoinen sukla a 14 -Ja n-05 Ca membert Pierrot 14 -Ja n-05 Scottish Longbrea ds 14 -Ja n-05 Uncle Bob's Orga nic Dried Pea rs 15-Ja n-05 FlÀtemysost 15-Ja n-05 Gua ra nà Fa ntà stica 15-Ja n-05 Gua ra nà Fa ntà stica 15-Ja n-05 Ra clette Courda va ult 15-Ja n-05 R?ssle Sa uerkra ut 15-Ja n-05 Sa squa tch Ale 16 -Ja n-05 Filo Mix 16 -Ja n-05 Perth Pa sties 16 -Ja n-05 RÀgede sild 17-Ja n-05 Ikura 17-Ja n-05 Outba ck La ger 17-Ja n-05 Pä t? chinois 17-Ja n-05 Ta rte a u sucre 20-Ja n-05 Gorgonz ola Telino 20-Ja n-05 Konbu 20-Ja n-05 Moz z a rella di Giova nni 20-Ja n-05 Spegesild 20-Ja n-05 Steeleye Stout 21-Ja n-05 Gudbra ndsda lsost 22-Ja n-05 Cha ng 22-Ja n-05 Gorgonz ola Telino 22-Ja n-05 Gumb?r Gummib?rchen 22-Ja n-05 Konbu 22-Ja n-05 NuNuCa Nu¤-Nouga t-Creme 22-Ja n-05 Ta rte a u sucre 22-Ja n-05 Tofu 23-Ja n-05 Gudbra ndsda lsost 23-Ja n-05 Perth Pa sties 23-Ja n-05 Spegesild 24 -Ja n-05 FlÀtemysost 24 -Ja n-05 Ma njimup Dried Apples 24 -Ja n-05 Moz z a rella di Giova nni 24 -Ja n-05 Sir Rodney's Scones 24 -Ja n-05 Tunnbr?d 27-Ja n-05 Pä t? chinois 27-Ja n-05 Steeleye Stout 28-Ja n-05 FlÀtemysost 28-Ja n-05 La kka lik??ri 28-Ja n-05 Origina l Fra nkfurter grÙne So¤e 28-Ja n-05 Scottish Longbrea ds 29 -Ja n-05 FlÀtemysost 29 -Ja n-05 Gnocchi di nonna Alice 8-Ja n-05 $16 .80 $35.10 $27.20 $8.00 $20.70 $12.00 $26 .20 $50.00 $17.00 $2.00 $8.00 $9 9 .00 $27.20 $30.4 0 $4 .80 $6 4 .80 $13.00 $27.20 $10.00 $24 .00 $17.20 $3.6 0 $3.6 0 $4 4 .00 $36 .4 0 $11.20 $5.6 0 $26 .20 $7.6 0 $24 .80 $12.00 $19 .20 $39 .4 0 $10.00 $4 .80 $27.80 $9 .6 0 $14 .4 0 $28.80 $15.20 $10.00 $24 .9 0 $4 .80 $11.20 $39 .4 0 $18.6 0 $28.80 $26 .20 $9 .6 0 $17.20 $4 2.4 0 $27.80 $8.00 $7.20 $19 .20 $14 .4 0 $17.20 $14 .4 0 $10.4 0 $10.00 $17.20 $30.4 0 20 16 6 14 18 30 20 9 32 60 50 14 15 20 20 28 15 20 8 10 15 15 15 12 6 10 20 40 15 16 30 15 20 60 18 24 45 40 50 25 32 70 10 7 10 42 8 70 28 60 18 21 10 40 120 30 30 35 14 60 60 70 10% 10% 10% 0% 10% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 10% 0% 10% 0% 25% 0% 25% 0% 25% 0% 25% 0% 10% 10% 0% 15% 0% 15% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Condiments Confections Sea food Bevera ges Mea t/Poultry Gra ins/Cerea ls Condiments Confections Confections Confections Confections Gra ins/Cerea ls Condiments Sea food Bevera ges Da iry Products Da iry Products Sea food Da iry Products Produce Confections Sea food Confections Mea t/Poultry Confections Produce Da iry Products Condiments Da volio Da volio Da volio Da volio Da volio Ca lla ha n Ca lla ha n Pea cock Fuller Fuller Pea cock Fuller Da volio King King Fuller Fuller King Fuller King King Ca lla ha n Ca lla ha n Ca lla ha n Leverling Leverling Leverling Dodsworth Na ncy Na ncy Na ncy Na ncy Na ncy La ura La ura Ma rga ret Andrew Andr...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online