karangan spm.docx - Jiran ialah orang yang tinggal di...

This preview shows page 1 - 2 out of 36 pages.

Jiran ialah orang yang tinggal di sekeliling rumah kita, iaitu di sebelah, di hadapan, dan juga dibelakang rumah kita. Jika kita tinggal di dalam satu taman atau di sebuah kampung yang sama,mereka akan dikenali sebagai jiran tetangga kita. Jiran sangat penting kerana merekalah yang akanmenjadi sahabat kita dan orang yang akan membantu kita apabila kita menghadapi kesusahannanti. Pepatah Melayu ada mengatakan bahawa"Jiran sepakat membawa berkat".Jadi, kitaperlulah mengukuhkan semangat kejiranan supaya kita sentiasa bersatu hati dalam melakukansesuatu perkara. Oleh itu, langkah-langkah yang wajar hendaklah diambil untuk memupuksemangat kejiranan dalam kalangan penduduk setempat.Langkah primer yang harus diambil ialah mengadakan aktiviti gotong-royong. Melalui aktivitigotong-royong, jiran dapat berkumpul dan bekerjasama sambil berbincang tentang aktiviti yangakan dilakukan. Apabila berkumpul dan berbincang, mereka akan dapat berkenal-kenalan antarasatu dengan yang lain yang sekali gus membolehkan seseorang itu mengenal hati budi jiranmereka dengan lebih dekat. Hal ini dapat digambarkan melalui pepatah Melayu yang mengatakanbahawa“tak kenal maka tak cinta”.Sebagai contoh, aktiviti yang boleh diadakan secarabergotong-royong ialah membersihkan kawasan taman, menyediakan hidangan untuk kenduri-kendara, dan sebagainya. Melalui cara ini, kita dapat menjalinkan dan meningkatkan hubungansesama jiran.Selain itu, kita juga hendaklah mengadakan majlis-majlis rumah terbuka semasa sesuatu sambutanperayaan. Amalan ini dapat membentuk ikatan silaturahim dan memperkukuh semangat kejiranandalam kalangan jiran setempat. Melalui acara rumah terbuka, jiran dapat bertanya khabar danbercerita tentang pengalaman dengan lebih dekat. Seterusnya, melalui majlis rumah terbuka ini,semua ahli dalam masyarakat berpeluang untuk berkumpul dan berbincang sambil menikmatijuadah yang disediakan oleh tuan rumah. Sebagai contoh, semasa perayaan Hari Raya Aidilfitri,Tahun Baharu Cina, Krismas, Deepavali, dan sebagainya majlis-majlis rumah terbuka hendaklahdijadikan acara tahunan. Tegasnya, majlis rumah terbuka mampu mendekatkan ahli masyarakatuntuk bertemu muka dan berkenalan dengan lebih erat lagi.Di samping itu, kita juga hendaklah mengadakan aktiviti Hari Keluarga untuk memupuk semangatkejiranan dalam kalangan masyarakat setempat. Semasa aktiviti ini diadakan, semua ahli keluargajiran akan turut serta untuk melibatkan diri dalam aktiviti seperti berkayak, memasukkan air kedalam botol, terompah gajah, dan sebagainya. Apabila aktiviti Hari Keluarga diadakan, kemesraanakan terjalin bukan sahaja antara ibu dengan bapa, malah anak-anak juga. Aktiviti seperti inihendaklah diadakan di padang bola sepak, gelanggang bola tampar, taman rekreasi, atau padangsekolah yang berhampiran. Jadi, melalui aktiviti ini, hubungan yang erat sesama jiran dapatdibentuk yang secara tidak langsung akan menimbulkan perasaan ingin membantu antara satudengan yang lain seperti yang terungkap dalam peribahasa Melayu

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 36 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
Unknown
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture