PAPERWORK TERBARU 2019-FINANCE.docx - RUJUKAN: KERTAS KERJA...

This preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.

KERTAS KERJA MEMOHON KELULUSAN DAN PERUNTUKAN MENJALANKAN AKTIVITI /PROGRAM1.0NAMA AKTIVITISENINAR & BENGKEL PnP : PEMBIAYAAN HUTANGDALAM JANGKA MASA PENDEK DAN PANJANG2.0TUJUAN *KPI | PPI | CQI | YHL | CSR | RTN | LL(nyatakan) :3.0ANJURANJABATAN HAL EHWAL PELAJAR4.0TARIKH3 SEPTEMBER 20195.0TEMPOH AKTIVITI1 HARI6.0TEMPAT AKTIVITIDEWAN KULIAH UTAMA, JABATAN PERDAGANGAN7.0SASARANPELAJAR DAN PENSYARAH8.0BILANGAN PESERTA**119 PELAJAR9.0PENCERAMAH LUAR /DALAM / PEMBEKALWAKIL DARI BANK ISLAM* Kod Tujuan :KPIKey Performance IndicatorPPIPensyarah Pelawat IndustriCQIContinuous Improvement InitiativesYHLYear HighlightsCSRCorporate Social ResponsibilityRTNRoutineLLLain-lain** Lampirkan senarai pesertaRUJUKAN:
10.0LATAR BELAKANGSeminar dan bengkel PnP : Dalam seminar ini, pelajar akan belajar tentang tajuk pembiayaanhutang dalam jangka masa yang pendek dan panjang. Tajuk ini juga berkaitan dalam silibuskursus DPB5043 Kewangan Perniagaan (Business Finance) yang diambil oleh pelajar-pelajarsemester 5 daripada Jabatan Perdagangan, Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah (PTSB) pada

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 6 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
Unknown
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture