Makro 2 Hjemmeopgave 1.pdf - Christoffer Arent Havndrup...

This preview shows page 1 - 3 out of 4 pages.

Christoffer Arent Havndrup Makro II 1 Hjemmeopgave 1 1. X er et sammensat input bestående af arbejdskraft og byggematerialer. Prisen for 1 input X må være det anviste, da W er prisen på arbejdskraft (løn), og p Q er prisen på byggematerialer. a og b er parametre der siger noget om, hvor meget arbejdskraft og hvor mange byggematerialer der skal til for at få 1 input X. 2. Virksomhedens omsætning gives ved prisen på boliger (p H ) ganget med, hvor mange boliger virksomheden producerer (I H ). Virksomhedens omkostninger er antallet af input X ganget med prisen P. Virksomheden ønsker at maksimere deres profit, og profitmaksimeringsproblemet bliver derfor som anvist, under bi betingelsen at I H =A*X B . Løsningen til virksomhedens profitmaksimeringsproblem kan løses som følger.
Christoffer Arent Havndrup Makro II 2 Det optimale investeringsniveau for virksomheden stiger altså jo højere p H og falder jo højere P. Dette giver intuitiv god mening, da p H er salgsprisen, og P er byggeomkostningerne. Jo større brøken ( 𝑝 𝐻 𝑃 ) er, jo større er det optimale investeringsniveau for virksomheden altså. Dette er

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture