20100607 - Placeringskod SVARSBLANKETT Tentamen i...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

Placeringskod: SVARSBLANKETT Tentamen i Kalkylering och beslutsanalys (KB-I) DATUM: 6/7/2010 Ange, för varje uppgift (1 - 10), vilket påstående (A - E) Du anser Om du har kredit, markera den uppgift du vill tillgodoräkna med ett vågrätt streck genom motsvarande rad. Fråga A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Om Du anser att Du behöver klargöra hur Du tolkat uppgiften/påståendet rekommenderas Du att lämna kommentarer på baksidan/häfta med dina vara korrekt med ett tydligt kryss! Endast ett kryss per fråga!!!!!
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Särskilda instruktioner Kalkyler och beslutsanalys I 1. Formelblad för lagermodeller och räntetabeller delas ut separat. 2. Det är tillåtet att använda programmerbara räknare. 3. Skriv ID-nummer på alla papper Du lämnar in. Du måste alltid lämna in skrivningen innan Du går (även om den är blank). Om Du saknar någon del/sida, sitt kvar och räck upp handen. Skrivvakterna hjälper Dig. 4. Skrivningen består av 10 flervalsfrågor med fem svarsalternativ. Ett alternativ anses korrekt. Rätt svar ger 1 poäng. Felaktiga svar ger 0 poäng (det kostar ingenting att chansa). Svaren ger Du på den särskilda svarsblanketten. 5. Maximal poäng är 10. För godkänt resultat, dvs. betyget E, krävs 5 poäng. För betyget A krävs 10 poäng. 6. Lösningsförslag finns på hemsidan senast kl 12.00 första arbetsdagen efter tentamen. Preliminärt Rätt rad meddelas även via kurshemsidan Observera att den är preliminär och kan komma att ändras! 7. Det är viktigt att Du lämnar synpunkter på uppgifternas utformning och lösning meddelas senast efter tre veckor. 8. Tentamensansvarig är Olle Högberg ([email protected]) 9. Det är tillåtet att göra kommentarer till beräkningarna på svarsblanketten (baksidan) eller via vidhäftade papper. 10. Du som har kredit utnyttjar den genom att på svarsblanketten markera den uppgift du vill tillgodoräkna med ett vågrätt streck genom den rad på blanketten som motsvarar uppgiften. ID-nummer på alla papper! Läs frågan ordentligt ! Tänk efter innan Du börjar räkna! Ett kryss per fråga! Lycka till! så fort som möjligt till tentamensansvarig (se nedan). Resultat på tentamen STOCKHOLMS UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Tentamen i Kalkyler och beslutsanalys I 6 högskolepoäng Datum: 2010-06-07 Skrivningstid: 09 - 13 Tillåtna hjälpmedel: Programmerbar räknare. Formelsamling och räntetabeller delas ut. Tentamensansvarig lärare: Tentamen är sammanställd och rättas av Olle Högberg. Tentamensansvarig finns tillgänglig för tentamensvakter per telefon under hela skrivningstiden. Allmänna instruktioner för tentamen 1. Kontrollera att du fått en fullständig tentamen. 2. Läs först igenom alla frågor och skaffa dig en överblick av tentafrågorna. 3. Tänk på hur du disponerar din tid. Fördela arbetet med olika uppgifter utifrån varje uppgifts svårighetsgrad och poängantal.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '13
 • Optimal lösning, totalt täckningsbidrag

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern