20110607 (2) - STOCKHOLMS UNIVERSITET Fretagsekonomiska...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

STOCKHOLMS UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Tentamen i Kalkyler och beslutsanalys I 6 högskolepoäng Datum: 2011-06-07 Skrivningstid: 15 - 19 Tillåtna hjälpmedel: Programmerbar räknare. Formelsamling och räntetabeller delas ut. Tentamensansvarig lärare: Tentamen är sammanställd och rättas av Olle Högberg. Tentamensansvarig finns tillgänglig för tentamensvakter per telefon under hela skrivningstiden. Allmänna instruktioner för tentamen 1. Kontrollera att du fått en fullständig tentamen. 2. Läs först igenom alla frågor och skaffa dig en överblick av tentafrågorna. 3. Tänk på hur du disponerar din tid. Fördela arbetet med olika uppgifter utifrån varje uppgifts svårighetsgrad och poängantal. 4. Använd svarsblanketterna och svara på avsett utrymme. Svar lämnad på annan plats beaktas ej. 5. Ge välstrukturerade svar. Skriv tydligt. 6. Glöm inte att texta ditt id-nummer på samtliga papper. Eventuell separat uppgiftsdel får du behålla tillsammans med denna instruktion. 7. Om du inte vill att din tentamen skall bedömas måste du lämna in en ”blank” tentamen. Skriv i så fall ”blank” på försättsbladet samt korsa tydligt över skriven text. 8. Tentamensresultat anslås efter senast tre veckor på betygstavlorna i hus 3. Betygen finns några dagar senare tillgängliga i Fastreg. 9. Tid för eventuell tentamensgång meddelas när resultaten anslås. 10. Du kan hämta ut din tentamen på studentexpeditionen under mottagningstid ca 1 vecka efter det att betygen anslagits eller i samband med tentamensgenomgång. 11. Tentamensvakt är skyldig att rapportera alla former av försök till fusk. Mobiltelefoner skall vara avstängda och får inte förvaras i anslutning till skrivplatsen.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Placeringskod: SVARSBLANKETT Tentamen i Kalkylering och beslutsanalys (KB-I) DATUM: 6/7/2011 Ange, för varje uppgift (1 - 10), vilket påstående (A - E) Du anser Om du har kredit, från vt2011 markera den uppgift du vill tillgodoräkna med ett vågrätt streck genom motsvarande rad. Fråga A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Om Du anser att Du behöver klargöra hur Du tolkat uppgiften/påståendet rekommenderas Du att lämna kommentarer på baksidan/häfta med dina uträkningar! Lycka till! vara korrekt med ett tydligt kryss! Endast ett kryss per fråga!!!!!
Image of page 2
Page 3 of 5 Uppgift 1 linjära modeller Fabrikör Grans son har övertagit snickeriverksamheten och specialiserat sig på byråer. Två huvudprodukter finns; den "Franska" och den "Danska" byrån. Produkterna passerar tre avdelningar: snickeriet, måleriet och finishen. Information om hur mycket tid de olika produkterna tar i anspråk och vilken kapacitet som finns att tillgå framgår nedan: "Fransk" "Dansk" Kapacitet Snickeriet 3 2 360tim/dag Måleriet 1.5 1 200tim/dag Finishen 0.75 0.75 125tim/dag tim/st Det finns för närvarande ett skrivet kontrakt på att leverera minst 60 st av vardera byrån varje dag till en stor möbelgrossist. Täckningsbidragen per st är 280 kr för "Franska" och 250 kr för "Danska".
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '13
 • svag utveckling, stark utveckling

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern