speciale_6._jan_-_F__RDIG_udgave.doc - Master i...

This preview shows page 1 - 6 out of 120 pages.

Master i Lærerprocesser – Forandringsledelse og arbejdsmiljøSpeciale – efterår 2007 – Rikke Leander studienr: 20070074”Den coachende leder”DEN COACHENDE LEDERI et systemisk perspektiv vurderes hvordan interesseforskellene mellem leder og medarbejder påvirker karakteren af den refleksion, som skabes i ledelsesbaseret coaching.2008Aalborg UniversitetMaster i LæreprocesserForandringsledelse og arbejdsmiljøMasterspecialeRikke Leander0
Master i Lærerprocesser – Forandringsledelse og arbejdsmiljøSpeciale – efterår 2007 – Rikke Leander studienr: 20070074”Den coachende leder”Masteruddannelse i læreprocesserÅrgang 2007Aalborg Universitet - Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi4. semester Masterspeciale med specialisering i Forandringsledelse og arbejdsmiljøAflevering: 14. januar 2008Omfang: 143.416/2400: 59,75 normalsiderDen coachende leder- i et systemisk perspektivRikke Leander - studienr. 20070074Vejleder: Kenneth Mølbjerg Jørgensen1
Master i Lærerprocesser – Forandringsledelse og arbejdsmiljøSpeciale – efterår 2007 – Rikke Leander studienr: 20070074”Den coachende leder”Indholdsfortegnelse1. Summary.............................................................................................................................42. Indledning...........................................................................................................................72.1 Problemformulering......................................................................................................82.2 Begrebsafklaring.........................................................................................................102.3 Afgrænsning................................................................................................................113. Opgavens opbygning........................................................................................................134. Valg af teori og metode.....................................................................................................144.1 Teorivalg.....................................................................................................................144.2 Metodevalg - empiri....................................................................................................164.2.1 Design..................................................................................................................174.2.2 Analyse og fortolkning.........................................................................................194.2.3 Vurdering af metoden ud fra begreberne reliabilitet og generalisering................................................................................................................204.2.4 Vurdering af metodens validitet...........................................................................215. Introduktion til coaching i praksis....................................................................................245.1. Lederen som coach....................................................................................................286. Teorifremstilling................................................................................................................306.1 Refleksion...................................................................................................................306.1.2 Reflekterende praksis vs. refleksiv praksis..........................................................326.1.2 Relationen i en refleksiv læreproces....................................................................336.2 Systemteorien..............................................................................................................346.2.1 Sociale og psykiske systemer..............................................................................356.2.2 Strukturelle koblinger..........................................................................................366.2.3 Kommunikationsbegrebet og forstyrrelser..........................................................366.2.4 Selviagttagelse.....................................................................................................386.2.5 Interessemodsætninger i et systemteoretisk perspektiv.......................................396.3 Opsummering og sammenstilling af teori...................................................................417. Analyse..............................................................................................................................437.1 Refleksion...................................................................................................................447.1.1 Reflekterende praksis...........................................................................................457.1.2 Refleksiv praksis..................................................................................................467.2 Sociale systemer..........................................................................................................477.2.1 Sociale systemer i forbindelse med coaching......................................................477.2.2 Kommunikation og intervention..........................................................................507.2.3 Sammenhængen mellem coaching og individ.....................................................517.2.4 Interessemodsætninger.........................................................................................547.3 Formålet med ledelsesbaseret coaching......................................................................568. Diskussion.........................................................................................................................599. Kritik af teori og metode...................................................................................................659.1 Teorikritik....................................................................................................................659.2 Metodekritik................................................................................................................6610. Konklusion......................................................................................................................6811. Perspektivering................................................................................................................7212. Litteraturhenvisning........................................................................................................742
Master i Lærerprocesser – Forandringsledelse og arbejdsmiljøSpeciale – efterår 2007 – Rikke Leander studienr: 20070074”Den coachende leder”Bilag......................................................................................................................................76Bilag 1 - Brev til informant...............................................................................................76Bilag 2 - Interviewguide...................................................................................................77Bilag 3 - Interview Frida...................................................................................................79Bilag 4 - Interview Oscar..................................................................................................89Bilag 5 - Interview Frej...................................................................................................100Bilag 6 - Meningskondensering Frida.............................................................................113Bilag 7 - Meningskondensering Oscar............................................................................115Bilag 8 - Meningskondensering Frej...............................................................................1173
Master i Lærerprocesser – Forandringsledelse og arbejdsmiljøSpeciale – efterår 2007 – Rikke Leander studienr: 20070074”Den coachende leder”1. SummaryThere, where your talents and the worlds need meet, lays your vocation” (quotation by Aritoteles in Gjerde 2006 – my translation). This statement is the most precise description

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture