FRYL_007_Tez__Savunma_Jurisi_Olusturma_Formu_YL_10022021.doc...

This preview shows page 1 - 3 out of 5 pages.

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ FORMLARI TEZ SAVUNMA JÜRİSİ OLUŞTURMA FORMU Döküman Kodu FRYL-007 Yayınlanma Tarihi 23/11/2020 Revizyon No/Tarih Sayfa ÖĞRENCİ BİLGİLERİ NUMARASI ADI VE SOYADI ANABİLİM DALI/BİLİM DALI PROGRAM ADI TEZ BAŞLIĞI DANIŞMANI ..... /……/ 20…. …………………………………………………. ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA Danışmanı olduğum yukarıda kimliği belirtilen öğrenci yüksek lisans tezini E.Ü. Tez Yazım Kılavuzuna uygun şekilde hazırlamıştır. Tez savunma jürisininin aşağıdaki gibi oluşturulması hususunda gereğini arz ederim. Danışman Ünvanı, Adı ve Soyadı İmza DANIŞMANIN ÖNERDİĞİ TEZ SAVUNMA JÜRİSİ ASİL ÜYELER Ünvanı, Adı ve Soyadı Üniversite/Fakülte/ Bölüm/ Anabilim Dalı Mail (Mail adresi turnitin raporu gönderilmesi için zorunludur) Asil Üye (Danışman) Asil Üye (Aynı Anabilim Dalı) Asil Üye (Üniversite Dışı) Adres: EÜ Kampüsü 35040 Bornova / İZMİR E-posta: [email protected]
T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ FORMLARI TEZ SAVUNMA JÜRİSİ OLUŞTURMA FORMU Döküman Kodu FRYL-007 Yayınlanma Tarihi 23/11/2020 Revizyon No/Tarih Sayfa YEDEK ÜYELER Ünvanı, Adı ve Soyadı Üniversite/Fakülte/Bölüm/ Anabilim Dalı Mail (Mail adresi turnitin raporu gönderilmesi için zorunludur) Yedek Üye (Aynı Anabilim Dalı) Yedek Üye (Üniversite Dışı Not: Tez Danışmanı savunmaya katılacak asil ve yedek jüri üyeleri için, niçin tez savunma jürisine seçildiklerini belirten (uzmanlık alanları, tez konusu ile ilgili bilimsel çalışmaları – kitap, makale, tez yöneticiliği-, teze sağlayacakları katkı vb.) ayrıntılı bir raporu Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi Öneri Formuna eklemek zorundadır. Bu kısım Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından doldurulacaktır. ….. / ……….. / 20 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Yukarıda Adı, Soyadı ve programı verilen Enstitü Anabilim Dalımız öğrencisi tez çalışmasını tamamlamış ve ilgili yönetmelik koşullarını yerine getirmiştir. Danışmanı tarafından kabul edilen yüksek

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture