Mikrou00f8konomi.docx - Mikrou00f8konomi Kapitel 2 Supply...

This preview shows page 1 - 4 out of 71 pages.

Mikroøkonomi Kapitel 2: Supply and demand Supply equals demand – Udbud = efterspørgsel Udbud og efterspørgselsmodellen: Udbuds- og efterspørgselsmodellen beskriver, hvordan forbrugere og leverandører interagerer for at bestemme mængden og prisen for en vare eller service. For at bruge modellen skal 3 ting være bestemt: 1. køberens opførsel 2. sælgerens opførsel 3. hvordan de interagerer. 6 hovedemner i dette kapitel: 1. demand – mængden af en vare eller service, som forbrugere efterspørger, afhænger af prisen og andre faktorer, såsom forbrugernes indkomst og prisen af homogene produkter (substitutionsgoder) 2. supply – mængden af en vare eller service som virksomheder udbyder afhænger af prisen og andre faktorer såsom omkostninger forbundet med at producere den vare eller tjeneste. 3. Market equilibrium – interaktion mellem forbrugernes efterspørgsel og virksomhedernes udbud afgør markedsprisen og mængden af en vare eller tjeneste. 4. Shocking the equilibrium – ændringer I en factor, som påvirker efterspørgsel (såsom forbrugernes indkomst), udbud (såsom stigning i produktionsomkostninger), ny regering og politik alt dette ændrer markedsprisen og mængden af en vare/tjeneste. 5. effects of government interventions – politik kan ændre the equilibrium og forårsage at mængden udbudt, afviger fra den mængde som er efterspurgt. 6. when to use the supply-and-demand model – den kan kun anvendes til markeder med konkurrence.
Noter forelæsning i kapitel 2: Normalgode indkomsten stiger efterspørgslen stiger Inferiørgode indkomsten stiger efterspørgslen falder (da der købes dyrere varer) Substitutionsgoder (erstatte hinanden i forbruget) Komplementærgode (produkter, som supplerer hinanden i forbruget) Giffengode (findes stort set ikke i den virkelige verden) når prisen stiger, så stiger efterspørgslen: eksempel (kartoffelkrisen) prisen på kartoflen steg købte flere kartofler (helt bestemte omstændigheder for, at det skal være gældende) tulipanløg Efterspørgsel- og udbudskurven (prisen på y-aksen, mængden på x-aksen) Det er en bevægelse på efterspørgselskurve. Der er en bevægelse på udbudskurven. Når man er på den samme efterspørgselskurve, så er efterspørgslen den samme, men den udbudte mængde kan variere når kurven rykke r til højre (stigning i efterspørgsel), til venstre (fald i efterspørgslen). Stigende/faldende efterspørgsel forekommer kun ved ændring af andre faktorer For at finde den samlede efterspørgselskurve mængderne skal adderes (Q’erne skal lægges sammen) Ligevægtsprisen Ligevægtsmængden 2.1 demand Demand - Mængden af en vare eller service, som forbrugere efterspørger, afhænger af prisen og andre faktorer, såsom forbrugernes indkomst og prisen af homogene produkter. Potentielle forbrugere afgør, hvorvidt de skal købe et produkt på baggrund af faktorer såsom pris, smag, information/misinformation, prisen på homogene produkter, prisen på et supplement, indkomst, skatter og afgifter, politiske beslutninger osv.
Quantity demanded: mængden af en vare, som forbrugere er villige til at købe til en given pris, og holder konstant de andre faktorer, som påvirker køb.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture