Welsh Lecture 1 Notes.txt - Y GODODIN I Gredyf gwr oed gwas Gwrhyt am dias Meirch mwth myngvras A dan vordwyt megyrwas Ysgwyt ysgauyn lledan Ar bedrein

Welsh Lecture 1 Notes.txt - Y GODODIN I Gredyf gwr oed gwas...

This preview shows page 1 - 3 out of 5 pages.

Y GODODIN I. Gredyf gwr oed gwas Gwrhyt am dias Meirch mwth myngvras A dan vordwyt megyrwas Ysgwyt ysgauyn lledan Ar bedrein mein vuan Kledyuawr glas glan Ethy eur aphan Ny bi ef a vi Cas e rof a thi Gwell gwneif a thi Ar wawt dy uoli Kynt y waet elawr Nogyt y neithyawr Kynt y vwyt y vrein Noc y argyurein Ku kyueillt ewein Kwl y uot a dan vrein Marth ym pa vro Llad un mab marro II. Kayawc kynhorawc men y delhei Diffun ymlaen bun med a dalhei Twll tal y rodawr ene klywei Awr ny rodei nawd meint dilynei Ni chilyei o gamhawn eny verei Waet mal brwyn gomynei gwyr nyt echei Nys adrawd gododin ar llawr mordei Rac pebyll madawc pan atcoryei Namen un gwr o gant eny delhei III. Kaeawc kynnivyat kywlat erwyt Ruthyr eryr en ebyr pan llithywyt E arnot a vu not a gatwyt Grwell a wnaeth e aruaeth ny gilywyt Rac bedin ododin odechwyt Hyder gymhell ar vreithel vanawyt Ny nodi nac ysgeth w nac ysgwyt Ny ellir anet ry vaethpwyt Rac ergyt catvannan catwyt IV. Kaeawc kynhorawc bleid e maran Gwevrawr godrwawr torchawr am rann Bu gwevrawr gwerthvawr gwerth gwin vann Ef gwrthodes gwrys gwyar disgrein Ket dyffei wyned a gogled e rann O gussyl mab ysgyrran Ysgwydawr angkyuan V. Kaeawc kynhorawc aruawc eg gawr Kyn no diw e gwr gwrd eg gwyawr Kynran en racwan rac bydinawr Kwydei pym pymwnt rac y lafnawr O wyr deivyr a brennych dychiawr Ugein cant eu diuant en un awr Kynt y gic e vleid nogyt e neithyawr Kynt e vud e vran nogyt e allawr Kyn noe argyurein e waet e lawr
Gwerth med eg kynted gan lliwedawr Hyueid hir ermygir tra vo kerdawr VI. Gwyr a aeth Ododin chwerthin ognaw Chwerw en trin a llain en emdullyaw Byrr vlyned en hed yd ynt endaw Mab botgat gwnaeth gwynnyeith gwreith e law Ket elwynt e lanneu e benydyaw A hen a yeueing a hydyr a llaw Dadyl diheu angheu y eu treidaw VII.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture