Introductory Welsh Lecture 3 Notes - LXIII Ardyledawc canu kyman caffat Ketwyr am gatraeth a wnaeth brithret Brithwy a wyar sathar sanget Sengi wit

Introductory Welsh Lecture 3 Notes - LXIII Ardyledawc...

This preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.

LXIII. Ardyledawc canu kyman caffat Ketwyr am gatraeth a wnaeth brithret Brithwy a wyar sathar sanget Sengi wit gwned bual am dal med A chalaned kyuurynged Nyt adrawd kibno wede kyffro Ket bei kymun keui dayret LXIV. Ardyledawc canu kyman ovri Twrf tan a tharan a ryuerthi Gwrhyt arderchawc varchawc mysgi Ruduedel ryuel a eiduni Gwr gwned divudyawc dimyngyei Y gat or meint gwlat yd y klywi Ae ysgwyt ar y ysgwyd hut arolli Wayw mal gwin gloew o wydyr lestri Aryant am yued eur dylyi Gwinvaeth oed waetnerth vab llywri LXV. Ardyledawc canu claer orchyrdon A gwedy dyrreith dyleinw aeron Dimcones lovlen benn eryron Llwyt ef gorevvwyt y ysgylvyon Or a aeth gatraeth o eur dorchogyon Ar neges mynydawc mynawc maon Ny doeth en diwarth o barth vrython Ododin wr bell well no Chynon LXVI. Ardyledawc canu kenian kywreint Llawen llogell byt bu didichwant Hu mynnei engkylch byt eidol anant Yr eur a meirch mawr a med medweint Namen ene delei o vyt hoffeint Kyndilic aeron wyr enouant LXVII. Ardyledawc canu claer orchyrdon Ar neges mynydawc mynawc maon A merch eudaf hir dreis gwananhon Oed porfor gwisgyadur dir amdrychyon LXVIII. Dyfforthes meiwyr molut nyuet Baran tan teryd ban gynneuet Duw mawrth gwisgyssant eu gwrym dudet Diw merchyr peri deint eu calch doet Divyeu bu diheu eu diuoet Diw gwener calaned amdyget Diw sadwrn bu divwrn eu kytweithret Diw sul eu llavneu rud amdyget Diw llun hyt benn clun gwaetlun gwelet Neus adrawd gododin gwedy lludet Rac pebyll madawc pan atcoryet Namen un gwr o gant ene delhet LXIX. Mochdwyreawc y more Kynnif aber rac ystre Bu bwlch bu twlch tande Mal twrch y tywysseist vre
Bu golut mynut bu lle Bu gwyar gweilch gwrymde LXX. Moch dwyreawc y meitin O gynnu aber rac fin O dywys yn tywys yn dylin Rac cant ef gwant gesseuin Oed garw y gwnaewch chwi waetlin Mal yuet med drwy chwerthin Oed llew y lladewch chwi dynin Cledyual dywal fysgyolin Oed mor diachor yt ladei

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture