Introductory Welsh Lecture 2 Notes.txt - XXV Cam e adaw heb gof camb ehelaeth Nyt adawei adwy yr adwriaeth Nyt edewes e lys les kerdoryon prydein Diw

Introductory Welsh Lecture 2 Notes.txt - XXV Cam e adaw heb...

This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

XXV. Cam e adaw heb gof camb ehelaeth Nyt adawei adwy yr adwriaeth Nyt edewes e lys les kerdoryon prydein Diw calan yonawr ene aruaeth Nyt erdit e dir kevei diffeith Drachas anias dreic ehelaeth Dragon yg gwyar gwedy gwinvaeth Gwenabwy vab gwenn gynhen gatraeth XXVI. Bu gwir mal y meud e gatlew Ny deliis meirch neb marchlew Heessit waywawr y glyw Y ar llemenic llwybyr dew Keny vaket am vyrn am borth Dywal y gledyual emborth Heessyt onn o bedryollt y law Y ar veinnyell vygedorth Yt rannei rygu e rywin Yt ladei a llauyn vreith o eithin Val pan vel medel ar vreithin E gwnaei varchlew waetlin XXVII. Issac anuonawc o barth deheu Tebic mor lliant y deuodeu O wyled a llaryed A chein yuet med Men yth glawd e offer e bwyth madeu Ny bu hyll dihyll na heu diheu Seinnyessyt e gledyf ym penn mameu Murgreit oed moleit ef mab gwydneu XXVIII. Keredic caradwy e glot Achubei gwarchatwei not Lletvegin is tawel kyn dyuot E dyd gowychyd y wybot Ys deupo car kyrd kyvnot Y wlat nef adef atnabot XXIX. Keredic karadwy gynran Keimyat yg cat gouaran Ysgwyt eur crwydyr cadlan Gwaewawr uswyd agkyuan Kledyual dywal diwan Mal gwr catwei wyaluan Kynn kysdud daear hynn affan O daffar diffynnei e vann Ys deupo kynnwys yg kyman Can drindawt en undawt gyuan XXX. Pan gryssyei garadawc y gat Mal baed coet trychwn trychyat Tarw bedin en trin gormynyat Ef llithyei wydgwn oe anghat Ys vyn tyst ewein vab eulat A gwryen a gwynn a gwryat O gatraeth o gymynat O vrynn hydwn kynn caffat Gwedy med gloew ar anghat
Ny weles vrun e dat XXXI. Gwyr a gryssyasant buant gytneit Hoedyl vyrryon medwon uch med hidleit Gosgord mynydawc enwawc en reit Gwerth eu gwled e ved vu eu heneit Caradawc a madawc pyll ac yeuan Gwgawn a gwiawn gwynn a chynvan Peredur arveu dur gwawr-dur ac aedan Achubyat eng gawr ysgwydawr angkyman A chet lledessynt wy lladassan Neb y eu tymhyr nyt atcorsan XXXII. Gwyr a gryssyassant buant gytvaeth Blwydyn od uch med mawr eu haruaeth Mor dru eu hadrawd wy angawr hiraeth Gwenwyn eu hadlam nyt mab mam ae maeth Mor hir eu hetlit ac eu hetgyllaeth En ol gwyr pebyr temyr gwinvaeth Gwlyget gododin en erbyn fraeth Ancwyn mynydawc enwawc e gwnaeth A phrit er prynu breithyell gatraeth XXXIII. Gwyr a aeth gatraeth yg cat yg gawr Nerth meirch a gwrymseirch ac ysgwydawr Peleidyr ar gychwyn a llym waewawr A llurugeu claer a chledyuawr Ragorei tyllei trwy vydinawr Kwydei bym pymwnt rac y lavnawr Ruuawn hir ef rodei eur e allawr

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture