Rapport - Bru00f8ndby.docx - Marie Louise Naya og Mathilde...

This preview shows page 1 - 3 out of 21 pages.

Marie Louise, Naya og Mathilde Erhvervscase 29-04-2020 Synopsis - Brøndby IF Denne synopsis ville indeholde interne samt eksterne analyser, som vi til sidst har opsamlet ved brug af SWOT analyse. Vi har derefter fundet frem til virksomhedens kritiske succes faktorerne og problematiseret 3 udfordringer på baggrund af dem. Vi har derefter fundet frem til handlingsforslag, som ville kunne implementeres med henblik på løsning af denne udfordring. Vi har til sidst valgt et handlingsforslag, der ville skabe mest muligt værdi for Brøndby IF og gøre dem endnu mere konkurrencedygtige på markedet samt udarbejdet konsekvensberegninger. Virksomhedspræsentation Brøndby IF er en fodboldklub beliggende i Brøndby, hvor Ole Palmå, sidder som administrerende direktør . Brøndby IF blev stiftede d. 3. december 1964 og har været under udvikling siden. Klubben består af 250.000 fans, hvor 57 % af dem er bosiddende i Jylland. Brøndby If befinder sig på både fodbold market og underholdnings markedet, da de er en virksomhed der også afholder 120-140 event om året, udlejer lokaler til konsument- og producentmarkedet, udover at spille fodboldkampe. Metodeovervejelse Vi har valgt at benytte interne- og eksterne analyser til at analysere virksomheden Brøndby IF. Vi har analyseret virksomheden ved benyttelse af værdikæden. Denne analyse har vi valgt med henblik på, at finde frem til, hvilke aktiviteter der udføres i Brøndby IF, som er med at skabe værdi for kunderne og gøre dem konkurrencedygtige i branchen. Derefter har vi valgt at benytte omverdensmodellen, for finde frem til hvilke forhold fra omverden der er kan påvirke Brøndby IF. Vi har valgt Porter's five forces , som den næste til at finde frem til hvilke markedskræfter, der er med til at påvirke deres konkurrencesituation i branchen. Derefter udarbejde vi en regnskabanalyse for at analysere og få et indblik i hvordan deres økonomiske situation ser ud. Til sidst har vi valgt at udarbejde en SWOT-opstilling, som er en opsamling på baggrund af vores forrige analyser. Ud fra SWOT-opstilling har vi udarbejdet
Marie Louise, Naya og Mathilde Erhvervscase 29-04-2020 en Tows-opstilling, for at få et indblik til hvilke tiltag og handlingsforslag Brøndby IF kan gøre brug af til vores valgte udfordringer. Business Model Canvas (BMC) SP Samarbejds- partner 350 partnere: - Kommuner - Skoler Distributionskanaler - Produktion (hummel) - Fangrupper NA Nøgleaktiviteter Marketing samt forbruger oplevelse Brøndby IF lever af at sælge: oplevelser og følelser Fællesskabet af fans samt integrationen med kunderne MT Markedstilbud Deres kerneydelse : Oplevelsen til deres events (fodboldkampe) Periferiydelser : Masterclass, mad og drikke til kampene samt merchandise fra deres butik. KR Kunderelationer - Tæt kontakt med fangrupper - Kommer med tilbud til forbrugerne (aktivere kunderne) - De kontakter kunderne ved brug af SMS/Opkald KS Kundesegmenter Brøndby IF har primært kundesegmenter som er B-2-C (Fans) Familier/ De modne og loyale/ Opinionsdannerne/ De aktive fans De har dog også B-2-B da de har en masse forskellige partnere NR- Nøgleressourcer

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture