Physics 30 June 01 Diploma Exam

707 i max rn n r 1 2 1 n n0 2 v ir p iv 2 f e

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: mv T = 2π sin θ1 v λ n = 1= 1= 2 sin θ 2 v2 λ2 n1 m k v = fλ Dynamics F = ma T = 2π Quantum Mechanics and Nuclear Physics I= q t Fm = IlB⊥ Fm = qvB⊥ V = lvB⊥ Np Ns = Vp Vs = Is Ip Veff = 0.707 Vmax n t Tear-out Page 21 Sc 22 Ti 23 V 24 6 Cr VIB 25 7 Mn VIIB 26 Fe 8 27 9 VIIIB 10 Atomic number VIIIB 3 Key IB 11 Li 12 Symbol IIB 5 13 IIIA B 6 14 IVA C 7 15 VA N 8 16 VIA O 9 17 VIIA F 18 2 He VIIIA or O (226.03) radium Ra francium 88 (223.02) Fr cesium 87 137.33 barium 132.91 Ba 56 55 Cs 87.62 strontium Sr rubidium Rb 38 85.47 37 40.08 calcium Ca potassium K 20 39.10 19 24.31 Mg magnesium 12 sodium Na 22.99 11 9.01 beryllium lithium Li 6.94 3 44.96 Y 89 -103 57-71 yttrium 88.91 39 scandium Zr Hf Nb Ta tantalum 180.95 73 niobium 92.91 41 vanadium 50.94 (98.91) Tc W tungsten 183.85 74 Re rhenium 186.21 75 molybdenum technetium 95.94 Mo 43 manganese chromium 42 54.94 52.00 Ru Os osmium 190.20 76 ruthenium 101.07 44 iron 55.85 iridium 192.22 77 rhodium Ir Rh 102.91 45 cobalt 58.93 (262.11) unnilpentium (232.04) thorium (277.03) actinium Th cerium 90 lanthanum 89 Ac 140.12 138.91 Ce 57 La 58 unnilquadium (266.11) Pr unniloctium Pa 144.24 238.03 92 U Np neptunium (237.05) 93 promethium (144.91) Pm 61 Nd 60 protactinium uranium (231.04) 91 (265) unnilseptium (262.12) praseodymium neodymium 140.91 59 unnilhexium (263.12) Sm Pu plutonium (244.06) 94 samarium 150.35 62 unnilennium (266) 104 Unq 105 Unp 106 Unh 107 Uns 108 Uno 109 Une hafnium 178.49 72 zirconium 91.22 40 titanium 47.90 Co Ni Pd Pt Ag Au 64 gold Gd 196.97 79 silver 107.87 47 157.25 Eu Cu copper 63.55 29 americium (243.06) Am Cm curium (247.07) 96 europium 95 gadolinium 151.96 63 platinum 195.09 78 palladium 106.40 46 nickel 58.71 28 lithium 6.94 Cd Zn Hg Tb Bk berkelium (247.07) 97 terbium 158.93 65 mercury 200.59 80 cadmium 112.41 48 zinc 65.38 30 2 Based on 16 C ( ) Indicates mass of the most stable isotope Name Atomic molar mass Al Tl Dy Cf californium (242.06) 98 dysprosium 162.50 66 thallium 204.37 81 indium 114.82 49 gallium In Ga 69.72 31 aluminum 26.98 13 boron 10.81 Si Ge Sn Pb Ho Es einsteinium (252.08) 99 holmium 164.93 67 lead 207.19 82 tin 118.69 50 germanium 72.59 32 silicon 28.09 14 carbon 12.01 P As Sb Bi Er Se S Te Po Tm thulium 168.93 69 polonium (208.98) 84 tellurium 127.60 52 selenium 78.96 34 sulphur 32.06 16 oxygen 16.00 Cl At Yb ytterbium 173.04 70 astatine (209.98) 85 iodine 126.90 53 I Br bromine 79.90 35 chlorine 35.45 17 fluorine 19.00 fermium (257.10) (258.10) (259.10) mendelevium nobelium Kr Ar Ne Xe Rn Lu lawrencium (260.11) Lr lutetium 174.97 71 radon (222.02) 86 xenon 131.30 54 krypton 83.80 36 argon 39.95 18 neon 20.17 100Fm 101Md 102 No 103 erbium 167.26 68 bismuth 208.98 83 antimony 121.75 51 arsenic 74.92 33 phosphorus 30.97 15 nitrogen 14.01 10 helium Be 5 VB 4.00 4 4 IVB hydrogen H 3 IIIB 1.01 1 2 IIA 1 IA Periodic Table of the Elements Fold and tear along perforation. Tear-out Page Tear-out Page No marks will be given for work done on this page. mm 10 20 30...
View Full Document

This note was uploaded on 01/14/2014 for the course PHYSICS Physics 30 taught by Professor Quinlan during the Fall '09 term at Centennial High School.

Ask a homework question - tutors are online