Physics 30 Jan 01 Diploma Exam

707 vmax n t tear out page 21 sc 22 ti 23 v 24 6 cr

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 223.02) Fr cesium 87 137.33 barium 132.91 Ba 56 55 Cs 87.62 strontium Sr rubidium Rb 38 85.47 37 40.08 calcium Ca potassium K 20 39.10 19 24.31 Mg magnesium 12 sodium Na 22.99 11 9.01 beryllium lithium Li 6.94 3 44.96 Y 89 -103 57-71 yttrium 88.91 39 scandium Zr Hf Nb Ta tantalum 180.95 73 niobium 92.91 41 vanadium 50.94 (98.91) Tc W tungsten 183.85 74 Re rhenium 186.21 75 molybdenum technetium 95.94 Mo 43 manganese chromium 42 54.94 52.00 Ru Os osmium 190.20 76 ruthenium 101.07 44 iron 55.85 iridium 192.22 77 rhodium Ir Rh 102.91 45 cobalt 58.93 (262.11) unnilpentium (232.04) thorium (277.03) actinium Th cerium 90 lanthanum 89 Ac 140.12 138.91 Ce 57 La 58 unnilquadium (266.11) Pr unniloctium Pa 144.24 238.03 92 U Np neptunium (237.05) 93 promethium (144.91) Pm 61 Nd 60 protactinium uranium (231.04) 91 (265) unnilseptium (262.12) praseodymium neodymium 140.91 59 unnilhexium (263.12) Sm Pu plutonium (244.06) 94 samarium 150.35 62 unnilennium (266) 104 Unq 105 Unp 106 Unh 107 Uns 108 Uno...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online