L09-slides-2

Polyborus fellomyces horovitziae sterigmatosporidium

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: es penicillatus Fellomyces polyborus Fellomyces horovitziae Sterigmatosporidium polymorphum Fibulobasidium inconspicuum Sirobasidium magnum Bullera coprosmaensis Bullera oryzae Bullera derxii Bullera sinensis Bullera mrakii Bullera huiaensis Echinodontium compacta Russula hispidus ius Inonotus igniar me us bifor um Phellin Trichaptum abietin violaceum Trichaptum fusco um Trichaptum laricinradula adulum Trichaptum ellsea Macrobiotop a Strongw neoaphidis ae a culisetae Pandor radicans Zoophthor a ptycopter a a aulicae Zoophthor muscae Eryniopsis ora schizophor Entomophag oracoronatus Entomophth us Entomophth Conidiobolus ramannian Mucor mucedo racemosum Mucor racemosus um trum ranar Mucor mis Syncephalas or pisif Basidiobolus polycephala Endogone a rugosa tierella Mor a spinosa Acaulospor ra columbiana Acaulospor um Entrophospo us mosseae geospor Glom us cf Glom us mossae Glom us manihotis aradices Glom us intr Glom us etunicatum Glom us claroideum orme Glom us versif a pellucida Glom a castanea Scuttellospor a heterogama Scutellospor a dipapillosa Scutellospor a albida ita Scuttellospor margar Gigaspor a decipiens Gigaspor a gigantea Gigaspor a a gerdemannii me Gigaspor yrifor osus Acaulospor p botry xantha Geosiphon hirsutumm leuco Aleurodiscus Stereum annosum Gloeocystidiellu annosum Stereum bicolor Heterobasidion xtum ramosum Laxite us Hericium erinaceum ursin Hericium omphalodes Lentinellus yxidata Lentinellus p vulgare yi Clavicorona berkele Auriscalpium alutum ewia Bondarz ium a nuda Scytinostroma tinctor Peniophor s s aureus coagulan sulfureus lus vis ylococcu bo Bacillus ccus ccus acidophi Staph wanense Enteroco illus tia icum Streptoco ma butyrgestii lacticus Lactobac terium bacter ans idium Spiroplas atum radiodur iae Clostr odor Heliobac cusium moanaero oetens Ther perf Deinococydia pneumon vobacter ium er coli Fla a Chlam ichia agona us Fusobact la ian mendocin hila Escher ae rum io aestuar Salmonel onas pneumop Vibr um Pseudomia gonorrhoe ia solanacea ar vitis lis Legionella Neisser kholder ium us Bur robacter leguminos hyointestina Ag obium montana num cholecyst Rhiz ettsia k ylobacter infer ter Ric umcoralloides Camp oacin Helicobac us alkalica ioides ta vibr Desulf Myxococc subsalsa caesia Spirochae phaeo endulae a ulina por lav philum Spir Chlorobium yces lacticum ium Trichotomos r acetoacido Streptom calcarea antiacus us ium Microbacte aur obscur ulatum Nocardia us ynebacter caten Cor ium matophilus Kineococc er aurantiacus Geod...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online