Alsdegobelindoorjanwordtopgehangenblijktdaterenkelebes

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: am een gobelin hangen die hij wil kopen. De prijs bedraagt € 5.000,‐‐ en hoewel hij het een fors bedrag vindt, wil hij de gobelin toch kopen. Hij zegt tegen de antiquair bereid te zijn dit bedrag te betalen, maar dat hij ervan uitgaat dat de gobelin vooraf wordt gereinigd; de kosten hiervoor zijn € 750,‐‐. a. Is er een koopovereenkomst gesloten tussen Jan en de antiquair? Motiveer uw antwoord. Partijen worden het eens over de koop en afgesproken wordt dat de gobelin een maand later afgeleverd zal worden bij Jan. Op de bijgevoegde nota van de antiquair staat een 5 bedrag van € 75,‐‐ vermeld voor de bezorgkosten. Als Jan daarover contact opneemt met de antiquair, zegt deze dat in zijn algemene voorwaarden vermeld is dat de bezorgkosten door de koper voldaan moeten worden. b. Ga ervan uit dat Jan de algemene voorwaarden tijdig heeft ontvangen, moet hij dan de bezorgkosten betalen? c. Paul stelt dat hij de voorwaarden weliswaar ontvangen heeft, maar dat ze in de winkel zijn achtergebleven zodat hij ze niet heeft gelezen. Is de mening van Jan dat hij op grond daarvan niet gebonden is aan de algemene voorwaarden juist? Als de gobelin door Jan wordt opgehangen, blijkt dat er enkele beschadigingen zijn. Onderzoek wijst uit dat de beschadigingen tijden...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern