Eris

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: rwei minder snel verloopt dan de bedoeling was, stuurt Terpstra een andere werknemer, Chris genaamd, om Arjan mee te helpen. Chris en Arjan zijn echter absoluut geen vrienden en op een gegeven moment ontaardt een meningsverschil over een wederzijdse vriendin in een vechtpartij in de locale discotheek. Tengevolge hiervan belandt Arjan in het ziekenhuis. Om het noodzakelijke lood aan te brengen, heeft Terpstra een gespeeerd dakdekkerbedrijf ‘Ronduit’ ingehuurd. Bij het uitladen van het materiaal beschadigt een weknemer van ‘Ronduit’ de auto van de buurman die naast bestelbus van ‘Ronduit’ geparkeerd staat. Twee maanden nadat het karwei is afgerond, blijkt tijdens een zware regenbui, dat er een lekkage optreedt omdat het lood niet goed is bevestigd. a. Wie in deze case komt (komen) in aanmerking voor kwalitatieve aansprakelijkheid? b. Wie kan d...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern