C

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: s het reinigen zijn ontstaan. d. Is de verkoper met succes aansprakelijk te stellen voor de beschadigingen als hij bij het sluiten van de koop het risico voor beschadigingen heeft uitgesloten in zijn algemene voorwaarden? Omdat de verkoper vooralsnog niet bereid is om de kosten van de beschadiging te vergoeden, doet Jan een beroep op de zgn. ‘Exceptio Non Adimpleti Contractus’. De verkoper zegt dat dit niet mogelijk is omdat dit in zijn algemene voorwaarden is uitgesloten. e. Wat is hierover uw mening, ervan uitgaande dat de verkoopwaarden van toepassing zijn? a. Het aanbod van de antiquair leidt tot een overeenkomst als er een aanvaarding plaatsvindt (art. 6:217 BW) Jan aanvaardt het aanbod echter onder de voorwaarde dat de gobelin vooraf gereinigd wordt. Daardoor wijkt hij af van het aanbod en is zijn aanvaarding op grond van 6:225 lid 1 aan te merken als een nieuw aanbod. (zgn. ‘rolwisseling, loven en bieden). Minder goed en 2 of 3 punten ipv 4: er komt wel een overeenkomst tot stand. Er is sprake van een aanbod en aanvaarding. b. Ja, dergelijke kosten kun je in je algemene voorwaarden opnemen. Beter is Nee, . zie artikel 7:13 BW voor bezorgkosten. Het is regelend recht, maar doe je dat in de algemene voorwaarden dan zijn deze bedingen kennelijk onredelijk. Omdat bij de koop niet over de bezorgkosten is gesproken, hoeft Jan deze niet te be...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern