law doc11.docx - stroomsterkte als een dorp riolering of...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

stroomsterkte, als een dorp riolering of anderszins, werd aangelegd. In het geval van dorpen die rioolwater lozen, werden deze geïdentificeerd. Er zijn enkele dorpen die op afstand van de rivieroever liggen en hun rioolwater bereikt de rivier niet omdat de stroming klein is en onderweg wordt opgenomen in de zandgrond. Op basis van deze waarneming werden die dorpen die zich op een afstand van meer dan 2 km bevonden niet in het onderzoek meegenomen en er werd geconcludeerd dat deze dorpen geen gevaar vormen voor de waterkwaliteit van de Indusrivier. De sites zijn voor de goede orde gefotografeerd. 3.2.3 Drainagepatroon van het riviergebied op de linkeroever De bergketen Ghandghar Mountain langs de linkeroever van de rivier ligt vrij dicht bij de rivier (variërend van ongeveer 3 km tot ongeveer 5 km) in het stroomopwaartse bereik van de rivier gedurende ongeveer 10 km, bijgevolg zijn de afvoerkanalen voor regenwater goed gedefinieerd en direct in de rivier lozen. Er zijn ongeveer 11 toegangspunten van natuurlijk landafvoersysteem in dit 10 km lange deel van de rivier. Met de constructie van het stroomkanaal is dit ingangspunt teruggebracht tot slechts 8 door kleine natuurlijke kanalen om te leiden naar nabijgelegen grote kanalen. Dit is gedaan om economische redenen.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture