Interprinderi_de_stat_si_municipale.pptx - INTERPRINDERI DE STAT SI MUNICIPALE C Realizat de Bor\u0219 Nicoleta Rutcovschi Samuil-Pavel \u201eActivitatea de

Interprinderi_de_stat_si_municipale.pptx - INTERPRINDERI DE...

This preview shows page 1 - 5 out of 14 pages.

C INTERPRINDERI DE STAT SI MUNICIPALE Realizat de Borș Nicoleta & Rutcovschi Samuil-Pavel
„Activitatea de întreprinzător a statului” este o novaţie şi reprezintă un fenomen social- economic complex. А. Businin menţionează că „activitatea de întreprinzător a statului” este acea formă a activităţii de întreprinzător care se desfăşoară prin intermediul întreprinderilor constituite de: organele de stat, care conform legislaţiei sunt împuternicite să gestioneze proprietatea statului ( întreprinderea de stat ); organele autoadministrării locale ( întreprinderea municipală ). Majoritatea autorilor atribuie noţiunea „ activitatea de întreprinzător a statului” la activitatea întreprinderilor de stat şi a celor municipale. Totodată, în doctrină, aceste instituţii (întreprinderea de stat şi municipală) sunt analizate unilateral şi cu un grad mărit de precauţie, când se vorbeşte despre caracteristica generală a persoanelor juridice. În doctrina rusă se menţionează că, din punct de vedere al circuitului economic, aceste instituţii nu sunt perfecte, deoarece participanţii acestui circuit trebuie să fie proprietari care de sine stătător dispun de bunurile lor. În cazul întreprinderilor de stat şi municipale, însă, la circuitul economic participă subiecţi care nu au toate împuternicirile unui proprietar privind dispunerea de aceste bunuri, iar împuternicirile proprietarului acestor bunuri sunt limitate de legislaţie.
Definiție ÎNTERPRINDEREA DE STAT Întreprinderea de stat (al cărei capital social aparţine în întregime statului) este agentul economic independent care, pe baza proprietăţii de stat transmise ei în gestiune, desfăşoară activitate de întreprinzător. Întreprinderea de stat se deosebeşte de alte persoane juridice cu scop lucrativ prin faptul că ea nu dispune de dreptul de proprietate asupra patrimoniului, el fiind transmis în gestiunea economică. ÎNTERPRINDEREA MUNICIPALĂ Întreprinderea municipală este persoana juridică constituită în exclusivitate pe baza proprietăţii municipale care, prin utilizarea ei judicioasă, produce anumite tipuri de mărfuri, execută lucrări şi prestează servicii, necesare pentru satisfacerea cerinţelor fondatorului şi realizarea intereselor sociale şi economice ale colectivului de muncă. Ea este în drept să practice orice gen de activitate neinterzis de lege. Întreprinderea municipală poate să practice anumite genuri de activitate ce constituie monopol de stat numai în baza licenţelor eliberate, conform prevederilor legale.
Definiție ÎNTERPRINDEREA DE STAT Ca orice altă persoană juridică, întreprinderea de stat are dreptul să deschidă filiale şi reprezentanţe . Cu acordul fondatorului şi a organului care exercită controlul asupra respectării legislaţiei antimonopol, întreprinderea are dreptul să intre în componenţa asociaţiilor, concernelor, consorţiilor şi altor asociaţii de stat ale întreprinderilor, în baza contractelor încheiate cu alţi agenţi economici. ÎNTERPRINDEREA MUNICIPALĂ Întreprinderea municipală , ca orice persoană juridică, poate crea filiale şi reprezentanţe.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture