MF1 Analys.docx - Marknadsfu00f6ring...

This preview shows page 1 - 4 out of 15 pages.

Marknadsföring inlämningsuppgiftMarknadsföring 1 7,50hp FÖ2014
InnehållsförteckningProdukt & Tjänst...................................................................................................................s.3Branding, Företag och Marknadsföringsstrategier............................................................s.3Marketing Mix.......................................................................................................................s.4Produkt..............................................................................................................................s.4Plats...................................................................................................................................s.4Pris.....................................................................................................................................s.5Promotion..........................................................................................................................s.5Marknadskommunikation...................................................................................................s.6Marknadsföringskanaler.....................................................................................................s.7Direkt, Online, Sociala media och Mobil marknadsföring...............................................s.7Marknad och köpbeteende..................................................................................................s.7Kundvärde............................................................................................................................s.8Konkurrens...........................................................................................................................s.9Etik.......................................................................................................................................s.11Global marknadsföring och hållbarhet………………………………………...…...…..s.11Referenslista........................................................................................................................s.132
Produkt & Tjänst ICA är en av Sveriges stora matbutiker. Kärnprodukten (PP kap 9 s.5), alltså vad det är butiken i grund och botten spetsar in sig på är dagligvaruhandel (ICA, u.å). Utöver kärnprodukterna finns en rad verksamheter bland annat apotek, bank och fastigheter som kan ses som utökade produkter vars syfte är att ge mervärde (ICA, u.å). Du kan både spendera dina pengar i dagligvarubutiken samt finansiera dem på banken (PP kap 9 s.5). En dagligvara kan definieras som produkter som köps regelbundet med ett minimum av jämförelser och ansträngning vid köp (PP kap 9 s.6). En mängd av den djupa produktmix ICA erbjuder är dagligvaror, så som salt och andra produktlinjer som pasta (PP Kap 9 s.15-16). Som de vanemänniskor vi är tar vi den förpackning som vi är vana vid att använda. Vi lägger ingen tid på att tänka över vilken sort i produktlinjen vi väljer utan vi tar den vi brukar ha och gör därmed oftast så kallade vaneköp (PP kap 5 s. 7). ICA Sverige är indelat i fyra segment ICA Maxi, ICA Kvantum, ICA Supermarket och ICA Nära beroende på butikens storlek (Icagruppen, u.å). Utöver dagligvarubutikerna ingår även ICA Special som arbetar med non-food samt driver försäljningen av detta på ICA Maxi och har partihandel med de andra butiksvarianterna (PP kap 11 s.16, Icagruppen, u.å). Åtminstonei de två större butikerna kan produktlinjebeslut så som att tänja uppåt/nedåt eller fylla på redan befintliga produktlinjer vara aktuella (PP kap 9 s.15). Utbudet är större och variansen på kunderna är också bredare, det finns både de som vill hålla sig till lågpris och de som är ute efter de mer exklusiva varorna. Variansen på specifika produkter kan också variera mer i en större butik t.ex. ICA mjölk finns både som 1 liter, 1,5 liter (ICA, u.å).Branding, Företag och MarknadsföringsstrategierAtt produktlinjer förlängs är alltså något som ICA utnyttjar. Man tar existerande varumärken idetta fall ICA mjölk och tillverkar mjölk med olika fetthalter, olika storlekar och även i nya former. Andra strategiska beslut som att jobba med multivarumärken är något ICA också nappat på, alltså att introducera ytterligare varumärken i en kategori som redan finns, laktosfri mjölk om vi spinner vidare på tidigare exempel. Detta är ett marknadsföringsknep som gör att Ica nu har två rader i butiken istället för en vilket gynnar företaget (PP kap 8 s.7).ICAs marknadsorienterade mission (PP kap 2 s.2) är att möjliggöra och skapa tillväxt i strävan att nå visionen om att göra varje dag enklare för sina kunder (Icagruppen, u.å).

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture