55474110-finante-publice.doc - 1 2 3 4 Conceptul de finan\u0163e Esen\u0163a \u015fi structura Obiectul de studiu \u015fi con\u0163inutul disciplinei Finan\u0163e publice

55474110-finante-publice.doc - 1 2 3 4 Conceptul de...

This preview shows page 1 - 3 out of 18 pages.

1. Conceptul de finanţe. Esenţa şi structura. 2. Obiectul de studiu şi conţinutul disciplinei: Finanţe publice. 3. Legătura finanţelor publice cu alte ştiinţe economice şi sociale. 4. Funcţiile finanţelor publice şi rolul lor în economia modernă. 1. Conceptul de finanţe: esenţa şi structura. Din punct de vedere etimologic cuvîntul “finanţe” îşi are originea din limba latină şi însemna “plata în bani”. În secolele XIV-XV în Franţa circulau aşa expresii ca “financ” - o sumă de bani sau venit al statului, “finaces” – patrimoniul statului. În secolul XVI, în limba germană se folosea expresia “finaz” – plata în bani. Conceptul de finanţe s-a conturat pe fundalul practicării formelor de exprimare bănească a diferitelor procese economice, sociale şi în legătură cu apariţia şi dezvoltarea primelor forme statale de organizare a societăţii. Conţinutul finanţelor reliefează procese de exprimare valorică şi mişcare a valorii sub formă bănească, pentru satisfacerea nevoilor de desfăşurare a diverselor activităţi. Deci noţiunea „finanţe” reprezintă sume de bani sau conturi băne Tema 1. Conceptul şi funcţiile finanţelor şti ce se administrează de către stat, persoane juridice sau persoane fizice ca şi formă sub care se realizează procesele de adunare şi distribuire a resurselor băneşti în cadrul activităţilor economico-sociale (impozitele, subvenţiile, alocaţiile). Conceptul de finanţe poate fi privit sub două aspecte: în sens restrîns – vizează operaţiunile, procesele şi relaţiile economice efectuate în formă bănească, dar desemnînd în esenţă procesul de repartiţie al produsului naţional. în sens larg – conceptul de finanţe include ansamblul operaţiunilor băneşti legate nu numai de repartiţia produsului naţional, dar şi de formarea, circulaţia şi consumul produsului naţional. Toate relaţiile economice dintre persoanele fizice şi juridice, în măsura în care se exprimă în formă bănească, reprezintă finanţele. Relaţia „bani – marfă, marfă – bani”, include suportul obiectiv al realizării proceselor financiare, de acumulare a resurselor în formă bănească şi de distribuire, utilizare a acestor resurse. În acest context, banul reprezintă un instrument de utilitate socială, devenit în prezent un drept de creanţă. Finanţele – reprezintă procesele economice şi relaţiile sociale, tehnici specifice de procurare şi utilizare a resurselor băneşti pentru satisfacerea nevoilor privind activitatea persoanelor fizice, juridice inclusiv a statului. Conceptul contemporan al Finanţelor redat în schema 2. La categoria generală de finanţe se include mai multe componente: 1. Finanţele private – această categorie financiară se caracterizează, în principal, prin faptul că participanţii la aceste relaţii şi procese sunt persoane fizice sau 1
juridice a căror activitate se bazează pe proprietatea privată. Fondurile de resurse băneşti ce se administrează la nivelul acestor participanţi sunt destinate satisfacerii de nevoi proprii ale persoanelor respective. Capitalul

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture