prerequisites_20_21_3.doc - Faculteit Psychologie en...

This preview shows page 1 - 3 out of 8 pages.

Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen Academiejaar 2020/2021 Prerequisites (verplicht(e) voorgaand(e) vak(ken)/vereiste voorkennis/inschrijvingsvereisten) Studenten uit een schakel/voorbereidingsprogramma hebben enkel in de master prerequisites (enkel rekening te houden met vakken die deel uitmaakten van het schakel/voorbereidingsprogramma). Opleiding Psychologie Opleidingsonderdeel Sem. Jaar Prerequisite(s) Sem. Jaar 2BA GEEN prerequisites: ontwikkelingspsychologie I, Theoretische en historische grondslagen van de psychologie 715 Arbeids- & organisatiepsychologie (131 . 2226) 1 2BA Sociale psychologie I of Algemene psychologie 1 1 1BA 1BA 903 Biologische psychologie II (156 . 2257) 2 2BA Biologische psychologie I en 1 1BA Algem. mensel. Biologie & fysiologie 2 1BA 2224 Cognitieve psychologie I (158 . 2310) 2 2BA Algemene psychologie en 1 1BA Onderzoeksmethoden &–technieken I 2 1BA 816 Klinische psychiatrie (161 . 4188) 1 2BA Algemene psychologie of Gezondheidspsychologie 1 2 1BA 1BA 8945 Stat. voor gedragswet. II (3102 . 3104) 1 2BA Stat. voor gedragswet. I jaar 1BA 2714 Onderzoeksmeth.&–techn. II (166 . 2339) 2 2BA Onderzoeksmethoden &–technieken I en 2 1BA Stat. voor gedragswet. I jaar 1BA 2228 Social Psychology II (168 . 2312) 2 3BA Algemene psychologie of Sociale psychologie I 1 1 1BA 1BA 3731 Kinder- & jeugdhulpverlening (169 . 2369) 1 2BA Inleiding tot de orthopedagogiek 2 1BA 4581 Persoonlijkheidspsychol. I (170) 1 2BA Algemene psychologie 1 1BA 3BA 1004 Cognitive psychology II (172 . 2265) 1 3BA Cognitieve psychologie I en 2 2BA Statistiek voor gedragswet. II 1 2BA 3529 Multivariate data-analyse (176 . 2361) 2 3BA Statistiek voor gedragswet. II en 1 2BA Onderzoeksmethoden &–technieken II 2 2BA 4582 Persoonlijkheidspsychol. II (177) 1 3BA Persoonlijkheidspsychol. I 1 2BA ALLE Observatiestages 1en 2 3BA 1BA geslaagd zijn (kan met toegestane onvoldoendes zijn) en 42 SP van 2BA geslaagd zijn Profiel levenslooppsychologie
3733 Ontwikkelingsps.II (181 . 2264) 2 3BA Ontwikkelingspsychologie I 1 2BA 1002 Onderwijspsychologie (178 . 2370) 1 3BA Algemene psychologie en 1 1BA Inleiding tot de educatiewetenschappen en 2 1BA Sociale psychologie I 1 1BA Profiel arbeids- & organisatiepsychologie 11406 HRM in de praktijk (S. De Gieter) 2 3BA Arbeids-&organisatiepsychologie 1 2BA Profiel cognitieve & biologische psychologie 3735 Onderzoekspracticum cognitieve-biologische psychologie (216) 2 3BA Cognitieve psychologie I en 2 2BA Statistiek voor gedragswet. II 1 2BA 4371 Neuropsych.&neurodiagn. (189) 1 3BA Biologische psychologie I en 1 1BA Biologische psychologie II 2 2BA Profiel opvoedings- & gezinspsychologie 10090 Leerstoornissen & Orthodidactiek (2971 . 2643) 2 3BA Inleiding tot de orthopedagogiek 2 1BA 4366 Opvoeding & opvoed.problemen (192 . 2641) 2 3BA Kinder- & jeugdhulpverlening 1 2BA MASTER KLINISCHE PSYCHOLOGIE 10085 Gedragstherapie (200 . 2249) 1 1KL Psychologische gespreksvoering en interactionele vaardigheden of Klinische psychiatrie 2 1 3BA 2BA 10084 Relatie- en gezinstherapie (203 . 2270)

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture