{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Kvika sem samfellt lag gangar ea sillur dikes and

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: hitaummyndun stjórnað af heitu vatni. Jarðhitaummyndun stjó Earth: Portrait of a Planet: Ármann Höskuldsson Kafli 6: Up from the Inferno: Magma and Igneous Rocks Innskotavirkni Kvika treðst inn í annað berg á tvo vegu. Kvika Sem samfellt lag gangar eða sillur (dikes and sills), og Sem Sem blöðru eða tanklaga skrokkar (plutons). Sem blö (plutons). Stærð er mjög breytileg; berghleifar eru gjarnan Stæ mjö massífir. massí Earth: Portrait of a Planet: Ármann Höskuldsson Kafli 6: Up from the Inferno: Magma and Igneous Rocks Keilugangar í Hvítserk Chapter 6 Up from the Inferno: Magma and Igneous Rocks Einkenni innskotsbergs Snertiflötur innskota ber einkenni mikils hita. Snertiflö Bakað svæði – svæði einkennis af hitabreytingum í Bakað svæ svæ grannbergi. Hraðkældur jaðar Chill margin – Kvika á snertifletinum sem Chill Hraðkæ var hraðkældur. hraðkæ Hnyðlingar Xenolith – Brot úr grannbergi í kvikunni. Hnyðlingar grannbergi Sýna oft mikla hita ummyndun. Sýna Kv...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online