Kafli_6_fyrirlestur_2_AH

Sillur sill sams grannbergsins gangar dike skera

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ikan fullkólnaði áður en hnyðlingurinn var full bræddur. Kvikan fullkó bræ Earth: Portrait of a Planet: Ármann Höskuldsson Kafli 6: Up from the Inferno: Magma and Igneous Rocks Laggangar tabular sheets Hafa mjög jafna þykkt. Hafa mjö Hægt að rekja um langan veg. Tvær megin gerðir. Tvæ Sillur Sill – samsíða lagskiptingu grannbergsins. Sillur Sill samsí grannbergsins. Gangar Dike – skera lagskiptingu grannbergsins. Gangar Dike grannbergsins. Earth: Portrait of a Planet: Ármann Höskuldsson Kafli 6: Up from the Inferno: Magma and Igneous Rocks Laggangar Tabular Intrusions Gangar Dikes og sillur sills Hafa áhrif á grannbergið. sills Gangar Dikes Þeir valda þenslu og tútnun í grannbergi. Þeir tú Þeir hafa hitaummyndunar áhrif á grannbergið. Þeir Gangar Dikes… Gangar Dikes Ýta grannberginu til hliðanna. Ýta Eru ráðandi innskotsberg í fráreksbeltum. Eru rá frá Earth: Portrait of a Planet: Ármann Höskuldsson Kafli 6: Up from the Inferno: Magma and Igneous Rocks PowerPoint slides prepared by Ronald L. Parker Earlham College, Department of Geosciences Richmon...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online