{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Tuff saml volcanic breccia grf eldfjallaaska og

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: . Gler - Sideromelan – gjóska mynduð við hraðkælingu kviku. Gler gjó hraðkæ Hraðkæling - Quenching – kvika/hraun í snertingu við vatn/loft. Hraðkæ snertingu Kísilrík kvika – getur myndað gler án hraðkælingar silrí hraðkæ hrafntinna. Vikur - Pumice – froðukennt súrt berg með mikið af blöðrum, Vikur sú blö léttara en vatn. Gjall - Scoria – gler, blöðróttur basískur steinn. Gjall blöðró basí Aphanitic (fine) Phaneritic (coarse) Súr - Felsic Type Rhyolite Granite Ísúr - Intermediate Andesite Diorite Basísk - Mafic Basí Basalt Gabbro Útbasísk tbasí Ultramafic a Planet: Ármann Höskuldsson Earth: Portrait of Pikrít Pikrí Peridótít Peridó Kafli 6: Up from the Inferno: Magma and Igneous Rocks PowerPoint slides prepared by Ronald L. Parker Earlham College, Department of Geosciences Richmond, Indiana [email protected] Earth: Portrait of a Planet: Ármann Höskuldsson Kafli 6: Up from the Inferno: Magma and Igneous Rocks Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition 2008, by Stephen Marshak © W. W. Norton & Company Kristöllunar flokkun Kristö Crystalline Classification Samsetning. Samsetning. Áferð. ferð. Earth: Portrait of a Planet: Ármann Höskuldsson Pyroclastic Classification Tuff – Eldfjalla aska sem er samlímd. Tuff samlí Volcanic breccia – Gróf eldfjallaaska og bergbrot. Vo...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}