Kafli_6_fyrirlestur_2_AH

Obsidian l sl ast basalt sem rennur vatni myndar

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: l yfirborðs og rúmmáls. mmá Kúlulaga skrokkar kólna kó hægt. Plötulaga skrokkar kólna Plö kó hraðar Grunnvatn. Grunnvatn. Grunnvatn flytur hita hratt Grunnvatn í burt. Earth: Portrait of a Planet: Ármann Höskuldsson Kafli 6: Up from the Inferno: Magma and Igneous Rocks PowerPoint slides prepared by Ronald L. Parker Earlham College, Department of Geosciences Richmond, Indiana parkero@earlham.edu Earth: Portrait of a Planet: Ármann Höskuldsson Kafli 6: Up from the Inferno: Magma and Igneous Rocks Earth: Portrait of a Planet, 3rd edition 2008, by Stephen Marshak © W. W. Norton & Company Glerkend áferð Glassy Textures Myndast við hraðkælingu kviku í vatni eða lofti. Myndast hraðkæ Gosgler (sideromelan) myndast við hraðkælingu quenching quenching Gosgler (sideromelan) hraðkæ Hrafntinna obsidian getur líka myndast við slíkar aðstæður. obsidian lí slí aðstæ Basalt sem rennur í vatni myndar bólstra pillows. pillows Basalt bó Gosgler brotnar oft vegna in...
View Full Document

This document was uploaded on 02/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online