Kafli_8_fyrirlestur_1_AH

Breytingar hitastig t er bilinu 200oc og 850oc

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: gu; en oftast er Ekki þæ sö fleiri en einn þáttur í gangi. þá Berg getur verið yfirskrifað overprinted.. overprinted Berg Plastísk aflögun Plastic deformation – Steindir mýkjast of Plastic Plastí aflö aflagast. Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskldsson Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change Hiti Þrýstingur Heat (Temperature) Breytingar í hita valda myndbreytingu. Breytingar Hitastig (T) er á bilinu 200oC og 850oC. Hitastig Efri mörk eru bráðnun. Bráðnun ere breytileg eftir Efri mö brá Brá steindasamsetningu bergs og vatnsinnihaldi. steindasamsetningu Hitaorka brýtur og endurbyggir atóm tengingar. Hitaorka ató Uppruni hita er. Uppruni Jarðhitastigullinn. Jarðhitastigullinn. Kviku innskot. Kviku Þrýstingur Compression. Þrýstingur Compression Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskldsson Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskldsson Kafli 8: Metamorphism: A Process of Change PowerPoint slides prepared by Ronald L. Parker Earlham College, Department of Geosc...
View Full Document

This document was uploaded on 02/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online