Kafli_5___fyrirlestur_2_AH

Andal staur sna ekki kleyfni sna earth portrait of a

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ýmist Mg+2 (fosterít Mg2SiO4) eða Fe+2 fosterí (Fe2SiO4 fayalít) fayalí Kísilhyrnan deilir ekki súrefni – tengd með katjónum. katjó num. Olivine hópur. Olivine pur. Hátt hitastig Fe-Mg síliköt. Felikö Litlir grænir xallar; engin kleyfni. Litlir græ xallar; kleyfni. Mg+2 og Fe+2 geta skipts á og myndað Mg blandröð blandrö Garnet hópur. Garnet pur. Jafnir xallar er sýna ekki kleyfni. Jafnir kleyfni. Dodecahedral (12 flata) xallar. Dodecahedral flata) xallar. Aðrar steindir í þessum flokk: Aðrar Garnet Garnet Kyanite Kyanite Tópas, Garnet, Zirkon, Sillimanite, Garnet, Zirkon, Sillimanite, Kyanite, Andalúsít og Staurólít. Andalú Stauró Sýna ekki kleyfni Sýna Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Keðjusílikat - Single--Chain Silicates Single Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Pýroxen - Keðjusílikat Keðjusíliköt bundin með Fe og Mg. Keðjusí likö Pyroxene hópur. Pyroxene pur. Einföld keðjusíliköt, hyrnur sem nota Einfö keðju...
View Full Document

This document was uploaded on 02/25/2014.

Ask a homework question - tutors are online