{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Kafli_5___fyrirlestur_2_AH

Myndair mj rsting 150 km dpi efri mttli 150 ttli

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: trait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Eðalsteinar - Gems Steindir með ákveðna eiginleika. Steindir eiginleika. Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals Eðalsteindir - Gems Eðalsteinar eru fægðir og skornir til notkunar í Eðalsteinar skartgripum. skartgripum. Sjaldgæfir. Sjaldgæ fir. Fallegir. Fallegir. litir. litir. ljósbrot. ljó sbrot. O-2 Fletir eru slípaðir á steinana í vélum. Fletir slí lum. Fletirnir eru ekki náttúrulegir kristal fletir. Fletirnir ttú fletir. Aquamarine Beryl Aquamarine Beryl dreyfing. dreyfing. Hátt ljósbrot. ljó sbrot. Watermelon Tourmaline Watermelon Tourmaline Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals PowerPoint slides prepared by Ronald L. Parker Earlham College, Department of Geosciences Richmond, Indiana [email protected] Earth: Portrait of a Planet, Ármann Höskuldsson Kafli 5: Patterns in Nature: Minerals 5 Earth: Portrait of a Planet, 3rd editi...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}